Monthly Archives: Červen 2012

K některým problémům současného vysokého školství a úloze vědy

Tento článek jsem napsala na podzim 2009. Obávám se, že zůstává stále aktuální, nebo problémy v něm nastíněné jsou stále neřešené…. V poslední době se v médiích opakovaně diskutují témata, která spolu zdánlivě nemají mnoho společného. Týkají se organizace vysokoškolského

See more ›

Posted in Nezařazené

Nadání jako postižení

Odcházím do Senátu, kde dnes probíhá seminář na téma vzdělávání nadaných dětí. Zde je můj příspěvek, který tam přednesu: RIZIKO PROJEDNÁVÁNÍ ÚJMY JEDINCŮ, JEJICHŽ NESPORNÉ NADÁNÍ BYLO VE ŠKOLÁCH BĚHEM JEJICH VZDĚLÁVACÍ DRÁHY NAPROSTO OPOMÍJENÉ NA SOUDĚ PRO LIDSKÁ PRÁVA

See more ›

Posted in Nezařazené

Den otců: Jsem nyní lepším otcem než v době, kdy to bylo víc třeba (autor Pavel Skramlík – můj manžel

Nemám toho ke Dni otců (17. června) příliš mnoho, co bych mohl nabídnout. Nebyl jsem zrovna ideálním otcem v době, kdy to děti nejvíc potřebovaly. Mám čtyři vlastní děti a tři vnoučata. Dnes jsme všichni šťastní více než dříve, i

See more ›

Posted in Nezařazené

Křest knížky

ZBAVTE MNE TOHO PITOMCE/SUNDEJTE ZE MNE TU MRCHU Křest knížky se bude odehrávat ve středu,  27. 6. 2012 v 16,00 hod., v knihkupectví DAEMON, prakticky na rohu Londýnské a Anglické, Praha 2. Všichni jsou vítáni!!

Posted in Nezařazené

Jak řešit romskou otázku

Časopis Romano Hangos přinesl anketní otázku, zda má být jmenován vládní zmocněnec pro romské záležitosti. Zde je moje odpověď, která se mi poněkud rozrostla: JSEM PŘESVĚDČENA, ŽE BY SE MĚL JMENOVAT M I N I S T R PRO ROMSKÉ

See more ›

Posted in Nezařazené

UŽ SE TISKNU :-)

Už jde do tisku moje knížka „Zbavte mne toho pitomce – sundejte ze mne tu mrchu“, kTerá pojednává o rozvodech. Důsledkem toho je, že začínám trpět autocitačním komplexem. neboli začínám klientům říkat: „….a jak jsem napsala ve své knize….“ uvidíme,

See more ›

Posted in Nezařazené

I darebáci mají svá práva

(psáno pro Hospodářské noviny) Českou společností se táhne debata, zda „případ Rath“ je záležitostí jednoho zkorumpovaného politika, nebo zda jde o systémovou záležitost s nepředvídatelnými důsledky. Pohleďme na věc z pohledu práva na spravedlivý proces. Předpokladem spravedlivého procesu je souzení zákonným soudcem.

See more ›

Posted in Nezařazené
Všechny příspěvky
Archiv