Monthly Archives: Červenec 2015

Romská ghetta ragulace nájemného

Byla jsem níže vyzvána, abych vysvětlila spojitost vzniku romských ghett s regulací nájemného. Je to těžké téma, ale pokusím se je ve zkratce vysvětlit: Regulace nájemného byla dvojí: právní (nemožnost dát nájemníkovi výpověď) a ekonomická (nemožnost zvyšovat nájemné). V podstatě

See more ›

Posted in Nezařazené

Očkovat či neočkovat? (Aneb drahý doktore Hayesi)

Dear Dr. Chad Hayes, MD​. just by chance I found your FB and sides. It was through scientific magazine „Vesmir“ (Universe), which is published in Czech Republic since 1871 (www.vesmir.cz). In the last issue there was very interesting article „I

See more ›

Posted in Nezařazené
Všechny příspěvky
Archiv