Monthly Archives: Listopad 2016

Veřejné prohlášení ve věci odstranění tržnice na Pohořelci v Brně dne 26. 11. 2016

( od kolegy JUDr. Richarda Nováka, na jeho žádost) Jakožto právní zástupce Dr. Alexandry Pliskové coby pozůstalé po zesnulém Josefu Richardu Pliskovi se důrazně ohrazuji proti jednání zaměstnanců Brněnských komunikací, a.s., policie ČR jakož i brněnských městských strážníků a to

See more ›

Posted in Nezařazené

Sebenormalizace

(Z mojí korespondence mým gymnaziálním spolužákům): …Já osobně jsem plna skepse a tiše vzpomínám na komouše, kdy jsme si mohli užívat luxusu mít pouze jednoho třídního nepřítele….dnes už je spíše otázkou, kdo je přítel – či, zda je vůbec ještě

See more ›

Posted in Nezařazené

Islám jako zhouba právního státu

Před několika týdny mi poslala jedna advokátka e-mail, ve kterém uvedla mimo jiné toto: „Jsem naprostým odpůrcem všech válek a násilí v jakékoliv podobě. Myslím ale, že Vaše veřejné výroky na téma Islám jsou velmi populistické, vycházející z neznalosti věci,

See more ›

Posted in Nezařazené

O pamětní desce 17. listopadu 1989 (Aneb, když Česká advokátní komora nechce být domovník a zachová se jako domovník)

Bída ‒ pouze české památkové péče? Průchod přízemkem domu na nároží pražské Nároční třídy a Mikulandské ulice, kde česká policie 17. listopadu 1989 mlátila studenty, se zavřel. Tamní pamětní deska s kompozicí tvořenou odlitky konkrétních rukou vytvořenou Otakarem Příhodou vznikla

See more ›

Posted in Nezařazené

INFORMACE ZASLANÁ SOUDŮM O NADCHÁZEJÍCÍM SNĚMU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY:

Vážené paní předsedkyně a vážení předsedové našich soudů,   Dovolte mi, abych se na Vás obrátila coby advokátka s následující prosbou o pomoc pro advokátní stav. Z kalendáře akcí, uveřejněného na webových stránkách České advokátní komory jsem se dozvěděla, že

See more ›

Posted in Nezařazené

MAGISTRÁT MYSLÍ NA SVÉ CHUDÉ (ANEB: KRNÁČOVÁ, VRAŤ SE DO HROBU)

Včera jsem byla na nákupu ve svém oblíbeném Kauflandu ve Voctářově ul. v Praze na Palmovce. Oblíbeném proto, že má velké parkoviště, dá se tam bez obtíží zaparkovat, nakoupit, nákup naložit a odjet. Ovšem pozor – bejvávalo!! To neplatí od

See more ›

Posted in Nezařazené

Ho presentato questo intervento nella sala di „Státní akty – Atti Statali“ del Parlamento della Repubblica Ceca, nell’ambito di un forum di discussione sull’argomento „Dobbiamo temere l‘Islam“, organizzato dal deputato PhDr. Zdeněk Soukup, sotto il patrocinio del Comitato degli affari europei il 18. 5. 2016

Cari presenti, ringrazio per l’invito e per la possibilità di presentarmi qui. L’incontro di oggi dovrebbe aiutarci a rispondere alla domanda se dovremmo temere l’islam. A questa domanda do una risposta diretta: decisamente non dovremmo temere l’islam. Dovremmo trattarlo allo

See more ›

Posted in Other languages

Jak to bylo se zrušenou autogramiádou v Brně (Brno, 21. 10. 2016)

V následujících řádcích se pokusíme zreflektovat celé dění kolem nedávno proběhlé „zrušené“ autogramiády knihy Kláry Samkové „Proč islám nesmí do Česka“, která byla naplánována na pátek 21. října 2016 v knihkupectví Barvič a Novotný v centru. Zpočátku vše vypadalo na bezproblémový

See more ›

Posted in Nezařazené

K incidentu v justičním areálu „Míčánky“ v Praze, ke kterému došlo dne 4. 11. 2016

Vážení Facebookoví i jiní přátelé!  Dne 4. 11. v časných večerních hodinách jsem začínala vysílat zprávy o pomoc, že jsem zamknutá v Justičním areálu Na Míčánkách a moje klientka je protiprávně nucena k výpovědi. Dovolte mi, abych se nyní k celé události vrátila, vysvětlila

See more ›

Posted in Nezařazené
Všechny příspěvky
Archiv