Česká advokátní komora přemýšlí o komunismu, nacismu a islámu…

Vážení přátelé, dovolte mi, abych se s vámi podělila o čerstvé novinky, které mne dnes, tedy 14. 10. 2014,  dostihly z České advokátní komory. Předseda kontrolní rady ČAK, pan JUDr. Jan Mikš, sdělil panu oznamovateli o existenci podezření mého neadvokátního chování, tajemníkovi ČAK JUDr. Ladislavu Krymovi, že jeho stížnost odkládá jako nedůvodnou, a to pozor, z toho důvodu, že k jeho stížnosti nebyl přiložen text mého projevu (ano, ten text, který je možno vygooglit úplně všude s použitím asi tak čtyř klíčových slov) a z novinových článků, které pan tajemník Kontrolní radě zaslal „není známo, do jaké míry si novináři text upravili a jaké konkrétní výroky jsou autentickými výroky advokátky“.
Samozřejmě jsem ráda, že ČAK „stížnost“ odložila, když dokonce se vyjádřila i ke smyslu mých výroků, když vzala za prokázané, že obsahem mých výroků bylo, že „islám je stejný jako nacismus, fašismus a komunismus, je státní zločinnou a zločineckou ideologií“.
K tomu ČAK uvedla, že „…je nepochybné, že celá řada ideologických postulátů nacismu je plná nenávisti obdobně jako komunistická ideologie, která je plná třídní nenávisti a v podobě výroků některých komunistických představitelů, se jedná o projevy čistého zla“…. (zde jsem opravdu potěšena, že ČAK zná filosofický konstrukt a kategorii „čisté zlo“ – příjemně překvapili!) ….“Obdobně řada kritiků islámu hovoří o tom, že se nejedná o náboženství, nýbrž o ideologii, která je nenávistná, což se u některých náboženských fanatiků projevuje teroristickými útoky.“
To je samozřejmě velmi správné, protože rasová nenávist = ideologická nenávist = náboženská nenávist jedno svým založením jsou.
Přesto však se mi jeví, že se ČAK opotilo čelo hrůzou a považovala za nutné provést úlitbu bohům (zajímalo by mne jakým, asi svatému Habermasovi), když uvedla:
Samozřejmě je otázka vhodnosti, na jakém fóru řešit, ať již ideologické otázky nebo hodnocení různých států, ať již v historii nebo v současné době. Nic takového advokátka neřešila a zřejmě pouze ve velice zjednodušené formě náboženství islámu a pseudonáboženství nacismu a komunismu hodila do jednoho pytle. POKUD SE TAK UDÁLO V PŘÍTOMNOSTI VELVYSLANCŮ ISLÁMSKÝCH STÁTŮ, TAK SE ROZHODNĚ JEDNALO O PROJEV NEVHODNÝ“.
Jsem opravdu ráda, že konečně někdo – a dokonce ČAK, znovu tleskám – pochopil, že i nacismus a komunismus BYLO PSEUDONÁBOŽENSTVÍ.
Ovšem pozor: ne abyste se snad někoho dotkli, že byste to před komunisty a nacisty říkali! Ještě že Heydrichovi nikdy nikdo neřekl, že je hnusák – mohlo by se to dotknout jeho citlivé duše! Ještě že nikdy nikdo nekritizoval Stalina, Beriu, a nezapomenout taky na Pol Pota, Velkého Maa a tak vůbec. Vy, vy, vy! To by se na vás Česká advokátní komora zlobila, kdybyste na ně byli takoví oškliví!

Takže závěrem, je možné, že jsem se svým jednáním dopustila pohoršení ale toto mi není možno prokázat, protože není znám přesný text.

BOŽE KRISTE MILOSRDNÝ – ty to vidíš. Slituj se nad svým lidem a sestup zase k nám na bídnou zemi, protože todlecto se nedá byť i s elementárním právním vzděláním prostě vydržet…

Posted in Nezařazené
1 Comment » for Česká advokátní komora přemýšlí o komunismu, nacismu a islámu…
  1. F. Vilím napsal:

    Česká advokátní komora přeci nemyslí, vždy za ní jednají nějaké osoby. Tak kdo vlastně za ně přemýšlel? 🙂
    Souhlasím s článkem jen tím, že i dnešní naše podoba státu je nějako verze socialismu a tedy za „stát“ se schovávají zločinci a psychopati (jak jinak si vysvětlit jejich horování pro neúčinné koncepty při řešení společenských problémů)

1 Pings/Trackbacks for "Česká advokátní komora přemýšlí o komunismu, nacismu a islámu…"
  1. […] Česká advokátní komora přemýšlí o komunismu, nacismu a islámu… […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Všechny příspěvky
Archiv