Čtěte Bibli, tam to všechno je..(aneb – dá se mi věřit?)

Jan Werich ve své písni „David a Goliáš“ nás nabádal, že máme číst Bibli, tam to všechno je. Dál v tom popěvku stojí: „Samuelova kniha nám povídá/jak na Židy přišla veliká bída/ jak ti bídní Filištíni/válku vést nebyli líní/ až potkali Davida….“

Samuelovy knihy jsou dvě. O boji s „Filištíny“ vypráví kniha první, kniha druhá pak vypráví o dobytí Jeruzaléma a Davidově kralování. Na tuto druhou knihu jsem si vzpomněla, když jsem dostala e-mail zhruba tohoto znění:

„Myslíte to vážně? Je to skutečně možné, že by někdo myslel slova, která jste vyřkla, vážně? Jak vám máme důvěřovat? Jste schopna dát nějaké záruky k tomu, že vám nejde jen o prezidentské korýtko? Že se budete skutečně snažit a že nezklamete tak, jak už zklamali tolikrát ti před vámi? Nevěřím(e) vám!“

Všichni a každý má právo mi nevěřit. Ba dokonce, je to vlastně přirozené, že mi lidé nevěří! Protože věřit, to je to nejtěžší na světě. Pojďme tedy použít nabádání slov pana Werich a podívejme se, co na to ta 2. Samuelova kniha.

Mezi starými Izraelity bylo zvykem, že obzvláště dobří přátelé nebo ti, kdo si chtěli projevit úctu a dodat svým slovům vážnosti, uzavřeli své smlouvy nejen jménem svým, ale i jménem a ve prospěch svých (někdy i dosud nenarozených) dětí. Nejznámější takováto starozákonní smlouva je ta, kterou uzavřel David a Jónatan, syn krále Saula. Poté, co Jónatana a Saula zabili Filištínští, stáhli se zbylí příbuzní krále Saula do ústraní a David se stal králem Izraele. Za několik let se král David dozvěděl, že na nuzném venkově živoří Jónatanův syn, chromý mrzák Mefíbóšet. David u vědomí smlouvy, kterou měl s jeho otcem, nahradil Mefíbóšetovi veškerý jeho ztracený majetek a pozval jej, aby s ním každý den jedl u jeho královské tabule. Mefíbóšet pohostinství přijal, ale zakrátko zmizel. Před královským trůnem se objevil až za několik let, stejně rozedraný a ubohý, jako byl před tím. David se jej ptal, proč odešel, a Mefíbóšet mu řekl zhruba toto: „Mí lidé mi řekli, že ti nemám důvěřovat, a já jim uvěřil. Domníval jsem se, že je to všechno příliš krásné, než aby to byla pravda. Když jsem tě ale zpovzdálí sledoval, přišel jsem na to, že tvé milosrdenství, láska a dodržování úmluvy jsou skutečné, i když si to já sám vůbec nezasloužím. Změnil jsem názor, a proto jsem se vrátil.“

To, co nabízím ve své prezidentské kandidatuře, není nic jiného než uzavření starozákonní smlouvy mezi mnou na straně jedné a mezi všemi občany České republiky a jejich dětmi na straně druhé, že na ně nezapomenu, že každý jeden bude tím, čím již pro mne je, totiž Mefíbóšetem, který si zaslouží dodržení úmluvy. V této úmluvě nabízím, že budu neúnavně a kvalifikovaně bojovat za to, aby se v naší zemi nastolily vlídné poměry, aby se tady dobře a spravedlivě žilo, aby každý mohl dosáhnout úspěchu podle svých schopností a podle své pracovitosti, a aby každý, koho postihlo kruté neštěstí, mohl poznat soucit a pomoc společenství, ve kterém žije. Neméně slibuji, že budu chránit ty, kterým je křivděno a usilovat o potrestání těch, kteří křivdy působí či způsobili.

Nemohu dát žádné záruky kromě svého slova. Král David ale Jónatanovi také žádné záruky nedal, a přesto smlouvu dodržel. Jistěže uzavřením smlouvy se mnou každý občan, který ji se mnou uzavře, riskuje, že bude zklamán. Ale riskuje více u jiných kandidátů? Nechci nikoho očerňovat, ale pochybuji. Skutky každého jednoho jsou dobře známy, každý se očerňuje pouze svými vlastními skutky. A ostatní kandidáti na úřad prezidenta žádnou takovou smlouvu jako já ani nenabízí.
Nejhůř, co se může stát, že občané, kteří mne zvolí, budou zklamáni – jako již tolikrát.
Ale může se stát, že zklamáni nebudou.
Stačí jen uvěřit tak, jako chromý Mefíbóšet. To je to poselství, které nám přináší ten starý, skoro zapomenutý příběh – příběh, který se i dnes může stát živou skutečností.

Posted in Nezařazené
24 komentářů » for Čtěte Bibli, tam to všechno je..(aneb – dá se mi věřit?)
 1. Tom Vild napsal:

  Milá Kláro,
  bibli zná pouze malá část našeho národa a z nich asi jen malá část starý zákon. Je hezké tu citovat myšlenky jiných, a stavět na jejich analogiích, ale.
  Mě zajímají konkrétní činy, nebo akce – tvé. A těch jsem se zatím nedočkal. Zkus se oprostit od jmen a činů jiných a představit nám své vlastní. Tím bys asi měla začít, jinak ti těžko uvěříme.

  A teď věřím, ře se tu ozve moře tvých zastánců, ale žádná tvá reakce. Je to tak viď?

  • klara napsal:

   to: tom@tomvild.cz
   Milý Tomáši,
   jakpak by sis ty akce představoval…. moje názory jsou dosti známé a letitě publikované na mém bývalém blogu na aktuálně, na těchto mých soukromch stránkách, desítky (možná stovky??) článků visí na http://www.lawyers.cz, což jsou moje profesní stránky a též na http://www.klaranahrad.cz
   a kromě toho též ve dvou knížkách, keré vyšly letos,a to „Romská otázka – psychologické důvody sociálního vyloučení Romů“ a „zbavte mne toho pitomce – sundejte ze mne tu mrchu“
   Dovoluji si tedy říci, že o mých názorech je celkem jasno.
   Obávám se tedy, že neznalost mých myšlenek asi bude mít zdroj nikoliv v jejich nepublikovanosti, leč v tom, žes je nepřečetl. I do toho je potřeba investovat čas…
   Pokud budeš chtít zodpovědět nějaké DALŠÍ a KONKRÉTNÍ otázky, tak je zodpovím.

   Klára

 2. V. Taptič napsal:

  Bingo, paní doktorko ! Ta nejlepší odpověď všem pochybovačům. Přeji hodně štěstí !

 3. Igor Savič napsal:

  Velmi jste mne svým článkem zaujala rád bych s Vámi navázal písemný kontakt, ovšem nikoliv přes facebook. Bude-li zájem, můj mail máte.

 4. Klobouk dolů, madam, se vší vážností.
  S odvoláním na Bibli v nejateističštější zemi v Evropě a asi i na světě Vám pšenka zřejmě moc nepokvete, ale fandím Vám. Tím spíše, že připomínáte i jinou biblickou knihu: Soudců 4, kde se Debora ujímá vedení a prorokuje zbabělému Barákovi, že vítězství přijde z rukou ženy – k zahanbení mužům, kteří nebyli schopni dostát své roli.
  Upřímných věrných asi budete mít málo, leč bude-li Bůh s Vámi, kdo proti Vám?

 5. Anežka napsal:

  Paní Kláro,velmi si vás vážím a to proto,že vám není jedno co se v téhle společnosti děje.Ano panuje tu veliké napětí,jak už řekl váš manžel.To,že v téhle zemi panuje sobeckost a beznaděj,neznamená že si každý může dělat co chce.Mám na mysli tu knuhu,,Jezis-Kristus-vytrznik-aneb-treti-zakon,,.
  Já jsem učedník Ježíše Krista a tyhle srandičky o Bohu,mě uráží!
  Nevidím v tom nic,než podlost,nelíbí se mi,že do životů svých i jiných chcete takto zasahovat.Tohle,žádnou úlevu téhle
  společnosti nepřinese.Naopak,ještě víc tu situaci tady zničí.Tady paní Samková panuje chaos a vy jako věřící člověk,by jste se měla vyvarovat takových zvráceností o Bohu.Bůh je světlo a
  láska a k němu nepatří výmysly,kterýma chcete ošálit tento
  lid.Vždy říkejte jen pravdu a v pravdě také žijte,neboť Bůh je
  pravda.Jestli tohle budete dodržovat,váš život bude skvělý a Bůch vám požehná všechny vaše dny.

  • klara napsal:

   Milá paní Anežko,
   srdečně Vás zdravím a děkuji za napsání e-mailu.
   Jsem ve víře pevná a ačkoliv Bůh sám je neviditelný a zjevuje se nám pouze v náznacích, jedno vím o něm s naprostou určitostí: má velmi specifický, řekla bych jemně ironický smysl pro humor, kterého občas užívá s laskavou ….jak najít to správné slovo: lehkou poťouchlostí? Jsou lidé, kteří si Binbli nikdy nepřečtou, Jeho slova budou pro ně vždycky nedostupná. Knížka mého manžela je jednou z cest, kterou se k nim mohou Jeho slova dostat. A možná mohou probudit hlubší zájem, protože jestli jste tu knížku četla, tak víte, že biblické příběhy, které tam jsou obsaženy, jsou popsány správně. Proto tu formu Bůh odpůstí. Neodpouští pouze jedno – a to ZLÝ ÚMYSL. Ten je neodustitelný, ale ten v knížce obsažen není. Chápu, že pro Vás jako člověka věřícího je tato knížka zbytečná a možná rozčilující. Podívejte se ale na nějakého kluka, který projede kolem Vás na skejtbortu, v džínech do půli kolen a s cigárem u pusy a zeptejte se sama sebe, co ho může Bibli a Bohu přiblížit… Vím, že se Vám to nelíbí (taky bych si přála, aby věci byly blíže ideálnímu stavu), ale tím si, bohužel, nepomůžeme. Nejdůležitější ze všeho jevidět realitu takovou, jáká skutečně je.. zřít ji…
   sdečně, Klára

  • klara napsal:

   Děkuji mnohokrát za připomenutí… na Deboru jsem trestuhodně zapomněla – napravím to!!! Klára

 6. Tomáš napsal:

  Kdo chce, seznámí se …. a uvěří …. člověku …. pokud je na to připravený …. uvěří, že kandidát nabízí evolučně(trochu – lidstvo se vyvíjí k lepšímu jen evolučně, revoluce mohou být také dobré, ale většinově ne pro ty kdo je zažívají) lepší cestu než současný vládce Hradu, který nám všem udělal celosvětovou ostudu, když ukradl protokolární pero … co dělá/dělal, když kamery nejsou/nebyly zapnuty, …

  Náboženských knih je více, na výsledcích je vidět, která a v čem je dobrá … neškodila by jejich aktualizace ….. ovšem kdo a jak ji provede?

  Interpretací každé náboženské knihy je též více, Bibli, po svém, interpretuje i katolík Miroslav Kalousek nebo jiný katolík, který proslul velmi nepěkným psaním(mírně napsáno) proti jiným rasám a náboženskému vyznání, vystupující v internetových diskusích pod přezdívkou „Čochtan“.

  • klara napsal:

   No, když jsme u té inerpretace Bible: „Po ovoci jejich poznáte je“. A i když se pan Kalousek deklaruje jako křetan, jeho křesťanské postoje a skutky mi naprosto unikly…

   • Tomáš napsal:

    Mně také unikly.

    Českým žijícím katolickým kardinálům patrně ne, alespoň jsem zatím nezaznamenal, že by se jim postoje a skutky pana Kalouska nelíbily. Kardinálové jsou jmenovaní náměstkem Kristovým(to je jeden z titulů jimiž sami sebe označují) a následníky apoštola Petra, kterého si vybral sám zakladatel křesťanství.

    Pokud platí „Po ovoci jejich poznáte je“, tak s následníky sv. Petra, podle toho jaké kardinály u nás jmenovali, patrně není něco v pořádku.

 7. ra.ri.ta napsal:

  Po přečtení mne zahalila drobná nostalgie.

  „Za několik let se král David dozvěděl, že na nuzném venkově živoří Jónatanův syn“

  Proč až za několik let začal plnit onu smlouvu. Připadá mi, že i vy, až za několik let začnete onu smlouvu plnit a drobně se na to i připravujete.

  • klara napsal:

   I král david začal plnit tehdy, až byl králem…

   • ra.ri.ta napsal:

    Drahá dámo,

    aby nebylo pochyb. Seznávám, že přesahujete ostatní kandidáty o pověstnou koňskou délku, leč, dopouštíte se stejných prohřešků jako ostatní. Nadbíháte davu.

    Drobně odbočím. Ten slib byl, až se stanu králem, začnu plnit?

    Dovolím si své pochyby (nadbíhání davu) vyjevit.

    Zatím se nikdy v historii lidstva nestalo, aby politické rozhodnutí prospělo ekonomice. Z jednoduchého a tudíž i prostého důvodu. Politiky nikdy a za žádných okolností nevytvoří žádnou hodnotu. Politika umí jen jediné. Velké části vzít a jedinci dát. To je ona podporu exportu, vytváření prostředí, prorůstová opatření, a asi správně tušíte, Evropská unie.

    Pokud politická rozhodnutí, zásahů do ekonomiky, dosáhnou dostatečné intenzity, ekonomika se zhroutí. Správně tušíte, že se nacházíme s současném politickém stavu Evropské unie. Čekají nás neodvratitelně desetiletí, a dej bůh, že jen stagnace.

    Toto se snažíte podporovat. To není nějaká špatnost, je to to nejhorší co se může stát. Je to přímo chyba.

    • klara napsal:

     Vážený pane neznámý, než začnu odpovídat na Vaše otázky, tak bych k Vám měla jednu zcela zásadní prosbu. Neříkejte mi DRAHÁ DÁMO. Skutečně mi to vadí. Nejsem žádná DÁMA v tom smyslu, v jakém je tento výraz zneužíván a obvykle využíván. Čiší z něj neochota respektovat mne jako s Vámi rovnocenného diskutéra a naopak snaha o nadřazenost. Já bych si to vůči Vám nikdy nedovolila – a taky jsem si to nedovolila.
     Moje oslovení je jednoznačné – máte na výběr. Mým jménem, příjmením, akademickým titulem.
     To by bylo pro začátek.

    • klara napsal:

     Nyní k věci samé. I Vy se oddáváte iluzi, že politika je něco bez přidané hodnoty. Zaměňujete politiku za politikaření.
     Politika (což vyplývá již z názvu) je vedení společnosti. Nikoliv ekonomické, ale ideové. Jestli někdy něco nikdy neprospělo ekonomice, tak to byla PROEKONOMICKÁ opatření. Důkaz je proveden dnešním stavem. Takže to, co je třeba dělat, je vytýčit ideu a k ní najít adekvátní a účinné (tedy nikoliv idealisticko-naivní) nástroje. Pokud to povžujete za „nadbíhání davu“ je mi líto, ale budu v tomto i nadále pokračovat.
     s pozdravem, Klára Samková

     • ra.ri.ta napsal:

      Paní Samková,

      nemám dostatek znalostí jenž mohu sypat z rukávu, tak použiji WIKI.
      Politika (z řeckého polis – město, politiké techné – správa obce) je mnohoznačný pojem obvykle označující proces a metodu rozhodování určité skupiny lidí s pluralitními zájmy a názory.

      Asi nejblíže zdejší žité skutečnosti je ono „metoda rozhodování“. Jistě cítíte, že od vámi nabízeného pojmu „vedení společnosti “ je předešlý na míle vzdálen.

      Neberu vám představu, že můžeme politikou dojít k blahobytu. Budete však první které se to zdařilo. Držím vám pěsti.

     • ra.ri.ta napsal:

      Přece mi to jen nedá.

      můžete nastínit ono „vytýčit ideu a k ní najít adekvátní a účinné nástroje“

     • ra.ri.ta napsal:

      Paní Samková,

      jelikož jsem se nedověděl jaký obsah je ukryt do „vytýčit ideu a k ní najít adekvátní a účinné nástroje“, odpovím si tedy sám.

      Prázdné heslo bez náznaku obsahu. Takový ten politicko morální imperativ. Zřetelně vidím obrysy toho jak se soudružkou Merkl na 137 schůzce na nejvyšší úrovni vytyčujete ideu pravdy a lásky a s EU na věčné časy. Ale to známe oba, jen tehdy místo EU bylo SSSR a partnerem byl soudruh Gorbačov. Se SSSR se to nějak nezdařilo.

      Prosím, přeložil jsem si to správně?

      Vzývám naději, že i s EU na věčné časy to dopadne stejně. Dávám tomu rok, maximálně dva!

     • klara napsal:

      ta proč nekandidujete vy, když to tak všechno umíte?
      Moje ide a je sjednocená Evropa na základě křesťanské kultury a humanismu.
      Chtít rozvrátit Evropu je naprosto nesmyslné tudy cesta nevede.
      Chtít změnit Brusel je nutnost. Dnešní superregulace je výsledkem absence ideí.
      K.S.

     • ra.ri.ta napsal:

      Dobře,

      mýlím se.

      Prosím alespoň jednu ideu a k ní alespoň jeden adekvátní účinný nástroj. Můžete zajít i do podrobností.

     • Tomáš napsal:

      Pro „ra.ri.ta“:

      Omlouvám se, že se do toho míchám, po mně jste nic nechtěl, přesto Vám k tomu něco napíši.

      Vy si ten svět(přesněji spolužití lidí) přestavujete moc jednoduše.

      Příslovečné „modré z nebe“(politická heslíčka, kterými oblepí skoro všechny veřejné „nástěnky“, které se zprostředkovaně zaplatí z veřejných peněz) (Vám) jsou schopny snést všechny politické strany, potažmo politici, druhá věc je zda jsou to schopni a ochotni splnit.

      Prezident, alespoň v demokracii, zvláště naší, má jen část pravomocí, takže i kdyby kandidoval nekonečně ideální člověk, a byl zvolen(to v demokracii záleží na všech lidech s hlasovacím právem), tak je schopen politiku změnit k lepšímu jen částečně.

      Osobně, když vybírám koho bych mohl/měl volit, tak zkoumám jaké má který kandidát, pro danou funkci, odborné a morální předpoklady. Jak a z čeho to zjistím? Zkoumám dosavadní působení kandidáta. Kde a z čeho? Pro začátek použijte vyhledávač Google.cz, najde Vám toho hodně ke čtení a zkoumání.

      Odborné a morální předpoklady? Morální předpoklady, tak to je věc osobního citu a zkušeností každého posuzovatele. Odborné předpoklady? Posouzení záleží na znalostech, nebo alespoň představách, každého posuzovatele, co by, podle posuzovatele, měl znát(a jak kvalitně) „jeho“ kandidát na danou státní/veřejnou funkci.

      To je můj názor/postup, pokud se Vám eventuálně nebude líbit, použijte nějaký jiný.

     • ra.ri.ta napsal:

      Tomáši,

      to, zdali se mi něco líbí nebo ne, je pro jakoukoli volbu naprosto podružné.

      I tak mám pár drobných poznámek. I soudruzi Stalin s Hitlerem byli výborní odborníci ve svých oborech. Nepřijde mi, že odbornost je správné kriterium.

      Mám daleko použitelnější kriterium: vůdce nelze zvolit. Vůdce je v čele naprosto přirozeným vůdcovským principem. Lidé jej naprosto přirozeně následují bez jakékoli volby. Nebo spíš, volba je jen potvrzením onoho přirozeného následování.

      Nejsem si dokonce jist zadali tito vůdci jsou i výstavou morálky.

      Abych neskončil tak ponuře. Vcelku by nám prospěla žena. Paní Samková je bezesporu odborně i morálně zdatná.

    • Tomáš napsal:

     Kdo je ten „dav“? Co je to „nadbíhat“? Paní doktorka činí nabídku všem voličům(jisté je, že všem se líbit nebude, protože není na světě člověk ten, aby se zalíbil všem), to musí pokud má šanci být zvolena, jít do volby bez šance na zvolení je kontraproduktivní činnost. Záleží na obsahu nabídky, jak a kým je nabízena. Porovnejte, podle svého, jednotlivé kandidáty a volte, dle svého rozumu a citu, nejlepšího, nebo alespoň nejméně špatného, kandidáta, nevolením potvrdíte volbu ostatních.

     Pokud jde o „nadbíhání davu“, tak různí lidé to mohou činit různě, podívejte se na historizující (skoro) pohádku film Gladiátor.
     http://cs.wikipedia.org/wiki/Gladi%C3%A1tor_(film)
     http://www.csfd.cz/film/8271-gladiator/

     Ze všech produktů lidského ducha, i z pohádek, pokud mají (nějakou/určitou) vnitřní kvalitu, si je možné vzít poučení.

     „Politika umí jen jediné.“

     Politika je pojem, záleží na konkrétních lidech, kteří ji vykonávají(pojem naplňují), kdo bude politikem, a jak významným, záleží i na Vás.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Všechny příspěvky
Archiv