INFORMACE ZASLANÁ SOUDŮM O NADCHÁZEJÍCÍM SNĚMU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY:

Vážené paní předsedkyně a vážení předsedové našich soudů,
 
Dovolte mi, abych se na Vás obrátila coby advokátka s následující prosbou o pomoc pro advokátní stav.
Z kalendáře akcí, uveřejněného na webových stránkách České advokátní komory jsem se dozvěděla, že dne 22. 9. 2017 se má konat 7. sněm České advokátní komory. Viz:
http://www.cak.cz/scripts/modules/diary/default.php?calid=1&statusid=1&tmplid=122&cf=1&calyear=2017&calmonth=9&calday=22&dayfrom=0)
 
V minulosti se řada mých kolegů – advokátů – nemohla zúčastnit sněmu ČAK proto, že měla nařízená soudní jednání, kterých se musela zúčastnit. Dovoluji si připomenout Etický kodex advokacie, jmenovitě Čl. 6 – Základní pravidla, který zní:
 
„(1) Oprávněné zájmy klienta mají přednost před vlastními zájmy advokáta i před jeho ohledem na jiné advokáty.“
 
To znamená, že advokát, i kdyby chtěl, nemůže požádat o odročení soudního řízení pro svou účast na Sněmu ČAK, neb zájmy klienta je povinen nadřadit nad zájmy vlastní. Striktně vzato, kdyby tak učinil, mohl by být za takovou žádost o odročení kárně stíhán.
 
Je mi známo, že v minulosti se řada mých kolegů nemohla jednání Sněmu ČAK zúčastnit právě proto, že měli nařízená soudní jednání. Stejně tak mi je známo, že Česká advokátní komora nikdy nežádala soudy o to, aby uzpůsobili svůj rozvrh tak, aby se její členové mohli sněmu zúčastnit. Tento nezájem ČAK na tom, aby se sněmu mohli zúčastnit všichni advokáti, je zcela pochopitelný, neboť ani ze zákona o advokacii, ani z žádných jiných právních předpisů nevyplývá, že by Česká advokátní komora byla útvarem, který obhajuje zájmy advokátů. Účel existence České advokátní komory vyplývá pouze z jejího vyjádření, uveřejněného na hlavní webové stránce ČAK, podle kterého
 
„Česká advokátní komora (ČAK) je největší samosprávnou právnickou profesní organizací v České republice. Zároveň vykonává veřejnou správu na úseku advokacie a jako taková chrání a garantuje kvalitu právních služeb poskytovaných advokáty.“
 
– viz: www.cak.cz Je tedy možno konstatovat, že v současné době neexistuje nezávislá organizace, která by chránila zájmy advokátů. Z tohoto důvodu, domnívám se, je každý oprávněn se ujmout této obrany členů advokátního stavu, což tímto činím.
 
Dovoluji si vás zdvořile požádat, aby jak vaše, tak i krajskými soudy řízené okresní soudy přijaly taková opatření, aby na den 22. 9. 2017 nebyla nařizována jednání stran, které jsou zastoupeny advokáty. Toto vaše organizační opatření umožní účast na sněmu všem kolegům, kteří budou chtít na sněm přijít.
 
Věřím, že této mojí prosbě vyjdete vstříc – ostatně, Sněm ČAK se koná pouze jedenkrát za 4 roky a je to na jeden den, navíc v pátek. Jedná se o vrcholně pro-demokratické opatření a doufám, že když se s ním na vás obracím o státním svátku, který můžeme považovat za státní svátek návratu demokracie do naší země, vyslechnete moji prosbu o to pozorněji. Doufám také, že se na vás obracím s dostatečným předstihem, aby bylo možno eliminovat organizační problémy na straně soudů.
 
v dokonalé úctě a s díky,
 
JUDr. Klára A. Samková, Ph.D., advokátka
 
odesláno na: podatelna@nsoud.cz, podatelna@vsoud.pha.justice.cz, podatelna@nssoud.cz, podatelna@vsoud.olc.justice.cz, podatelna@msoud.pha.justice.cz, podatelna@ksoud.cbu.justice.cz, podatelna@ksoud.unl.justice.cz, podatelna@ksoud.brn.justice.cz, podatelna@ksoud.pha.justice.cz, podatelna@ksoud.plz.justice.cz, podatelna@ksoud.hrk.justice.cz, podatelna@ksoud.pce.justice.cz, podatelna@ksoud.ova.justice.cz
 
v kopii na: sekr@cak.cz
Posted in Nezařazené

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Všechny příspěvky
Archiv