Jak řešit romskou otázku

Časopis Romano Hangos přinesl anketní otázku, zda má být jmenován vládní zmocněnec pro romské záležitosti. Zde je moje odpověď, která se mi poněkud rozrostla:

JSEM PŘESVĚDČENA, ŽE BY SE MĚL JMENOVAT M I N I S T R PRO ROMSKÉ ZÁLEŽITOSTI.

Že je to pozitivní diskriminace? A když se účelově zřídilo Ministerstvo pro privatizaci, tak to taky byla „pozitivní diskriminace“? A co miniserstvo informatiky? A co dokonce vicepremierský post pro boj s korupcí, který stojí 26 milionů ročně (alespoň oficiálně, kdo ví, co to stojí ve skutečnosti), výstupy má nulové a všichni vědí, že ve skutečnosti vzniknul jenom proto, aby se uspokojily personální požadavky Věcí veřejných, které se stejně následně rozpadly a přetavily se do nové, do Parlamentu nevolené a nezvolené politické strany „Lidem“, jejímž jediným úkolem a programem je udržet se u moci.

Naproti tomu podle všech výzkumů je „romský problém“ vnímán jako jeden z nejpalčivějších v naší zemi. Přesto mu není dávána příslušná vážnost a fakticky se vůbec neřeší.
Řešením není ani „vládní zmocněnec“, protože i to by byl pouhý úředník, který by se musel doprošovat spolupráce u vyšších státních úředníků. Ministři by se na něj vylhostejnili už předem – nebyl by pro ně partnerem a o spolupráci s jednotlivými řediteli odborů různých ministerstev si nedělám sebemenší iluzi. Zájmy těchto lidí jsou totiž zcela protichůdné k předáním jejich vlastních kompetencí nějakému zmocněnci. Summa sumárum by tedy zmocněnec byl jednoznačně další pouze formální figurka.

Jedinou možnou alternativou bych možná viděla nepolitického ředitele zvláštního úřadu, který by byl na úrovni Úřadu průmyslového vlastnictví, Úřadu na ochranu osobních údajů, Statistického úřadu apod. Jednalo by se o odborné těleso státní správy, vedené nepolitickým odborníkem, který by zajišťoval dlouhodobou kontinuitu koncepce. Stejně jako u jmenovaných úřadů by předseda tohoto úřadu měl být jmenován vládou a jeho jmenovací období by mělo přesahovat volební období poslanecké sněmovny.

V každém případě je na místě diskutovat, co by mělo být náplní práce tohoto úřadu/ministerstva. Osobně bych viděla tuto posloupnost kroků:

1) provést audit všech pro-romských programů a problematik. (Absolutní odpor všech dotčených ministerstev si dovedu představit). Bylo by to zejména:
a) ministerstvo práce a sociálních věcí – zde ve spolupráci s ním – audit veškerých sociálních dávek, audit veškerých grantových programů a projektů, audit veškerých pro-
zaměstnanostních politik.
b) ministerstvo školství: otázka zvláštních/praktických škol, otázka integrace romských žádů, realizace důsledků vyplývajících z rozsudku ESLP ve věci Holubová a spol. proti
ČR do praxe. Audit veškerých grantových aktivit.
c) ministerstvo zdravotnictví – stažení veškerých zpráv o zdravotním stavu Romů, pokud ovšem vůbec jsou
d) miniserstvo pro místní rozvoj – otázka bydlení
e) ministerstvo spravedlnosti – problematika tzv.“romské kriminality“ – audit věznic a poměrů v nich, analýza trestných činů páchaných Romy
f) ministerstvo kultury – adit veškerých pro-romských aktivit a podpor
g) ministerstvo vnitra – převzetí programů prevence kriminality tam, kde se to týká Romů. Důraz na protidogovou prevenci, zejména pevitin a tvrdé drogy.
h) ministerstvo vnitra – spolupráce s Policií ve věci bezpečnosti.
i) ministerstvo zahraničních věcí – audit veškerých mezinárodních organizací, které se týkají a zabývají se romskou otázkou, zejména Rada Evopy a Evropská Unie.
j) audit dosavadní účasti vojáků romské národnosti v profesionální amádě ČR
k) zabezpečení přímého vstupu do rady po rozhlasové a televizní vysílání s promítnutím potřeb okamžité potřeby komunikace romské komunity prostřednictvím
veřejnoprávních médií.
l) audit romských duchovních a studentů teologie všech církví, šířeji než na ekumenickém základě (Od Svědků Jehovových po Římsko-katolickou církev)

2) maximální stažení všech těchto aktivit na jedno místo (do úřadu), koncentrace veškerých finančních prostředků, které jdou na romskou otázku přes různé orgány státní správy do jednoho rozpočtu.

3) zrušit Radu vlády pro záležitosti romské menšiny

4) legislativně připravit a zajistit volbu samostatných místních romských samospráv coby lokálních partnerů řešení romské otázky. Zabezepčit funkčnost těchto místních romských samospráv na poloprofesionální úrovni, včetně pravidelných schůzek delegátů samospráv s představiteli Úřadu – zavádění demokratických principů participace romské komunity na řešení romské otázky. (předpokládám pravidelné schůzky každý měsíc)

5) k těmto lokálním místním romským samosprávám vytvořit strukturu romských místních poradců po vzoru dříve fungující sítě okresních romských poradců, coby místních pracovníků Úřadů a zároveń „rychlých spojek“ mezi místními komunitami a úřadem. K tomu využít i dosavadních FUNKČNÍCH romských organizací. Maximální důraz na zapojení Romů, nikoliv pro-romských odborníků.

6) vypracování koncepce komunikace s romskými komunitami, vycházejícími z tradičních způsobů romské komunikace (tzv. „romské pošty“) a její podpory moderními médii.

7) vypracování koncepce zaměstnanosti Romů:
a) VE FÚZI se vzdělávání romských dětí. Zavedení romských asistentů – Romů – do základních a zvláštních/praktických škol s povinností distančního vzdělávání se asistentů
ve stupních „první pedagogická pomoc“, „vyučený pedagog“, „střední pedagogická škola“, „vysoká škola pedagogická – zaměření na vzdělávání romských dětí“. Zavedení romštiny do výuky dětí. Aplikace
systémů waldorvského vzdělávání a montessori principů, to vše podle hesla „vzděláváme se navzájem“.
b) VE FÚZI s bezpečnostními složkami zavedení a legalizaci dobrovolných občanských hlídek v exponovaných místech romských komunit, spolupráce těchto občanských
hlídek s městskou i státní policií, personální prostupnost občanských hlídek a profesionálních sborů, to vše podle hesla“ „učíme se zodpovědnosti za sebe samé“.
c) VE FÚZI s ministerstvem obrany vypracovat koncept pro vojenskou profesionální službu Romů.
d) VE FÚZI s ministerstvem zdravotnictví vypracovat systém zdravotnických asistentů v romských komunitách, zejména pro ženy a děti.
e) navázat na tradici a úspěchy „přidružené výroby“ a zejména ve spolupráci se Svazem výrobních družstev podpořit zaměstnanost Romů

8) ve spolupráci s romskými duchovními a studenty teologie vypracovat koncepsi romské duchovní obrody, zavést pravidelnou službu romské duchovní obrody ve věznicích, případně dětských domovech.

9) Vytvořit systém psychologických vzájemně podpůrných skupin pracujících na principech skupinové psychoterapie.

10) přepracovat systém sociálních dávek na bydlení tak, aby bylo možno navázat přímý vztah s majitelem /pronajímatelem formou adresné osobní dávky, tímto způsobem, totiž zabezpečením přímých plateb pronajímatelům podporovat rozpuštění ghett.

11) okamžité započetí televizního vysílání pro Romy, minimálně 2x 30 min. a 1 x 60 minut týdně.

TIMING:
pokud nevyplývá z výše uvedeného jinak:
Audit: – 6 měsíců
ustanovení romských místních komunit – 6 měsíců
příprava legislativních návrhů 6 + 3 měsíce
připomínkové řízení a přijetí zákonů 6 + 3 + 3 měsíce (neflákám ese, děláme…)
příprava školských asisentů: 6 měsíců
příprava zdravotnických asistentů: 3 měsíce
příprava občanských hlídek: 3 měsíce
všechny ostatní body mohou být splněny do jednoho roku od ustanovení Úřadu/Ministerstva, včetně jeho vybudování.

ROZPOČET:
záleží na míře pofesionalizace a zaměstnanosti místních poradců a členů místní komunity. Předpoklad je 150 komunit s jedním zaměstnancem dosazeným Úřadem a s jedným zaměstnancem zvoleným místní komunitou. průměrný plat: 20.000 hrubého. Úřad/Ministerstvo – okolo 50ti osob v trvalém pracovním poměru, při zapojení dalších odborných asistentů a jejich řízení okolo 100 lidí.

A neříkejte mi, že to nejde a že nejsou lidi: jde to a lidi jsou.

Posted in Nezařazené
3 komentáře » for Jak řešit romskou otázku
  • klara napsal:

   samozřejmě: mnoho z toho, co říkám (tak 90%) jsou staré a dobře známé věci. Bohužel ani ti, kteří se nyní začínají v romské otázce angažovat, je neznají a jsou připraveni zopakovat staré chyby…. jak smutné.

 1. Petr Jetmar napsal:

  Hezký den, paní doktorko. Studuji Váš návrh řešení a rád bych Vás poprosil, zda by bylo možné někdy v horizontu září připravit pro hnutí ANO2011 prezentaci tohoto, podle mého názoru smysluplného programu. Mám příležitost včlenit jej do našeho celorepublikového programu a svolat na patřičný termín kolem 200 členů, kteří by mohli změny připravit.
  S úctou Petr Jetmar

1 Pings/Trackbacks for "Jak řešit romskou otázku"
 1. […] a následně z jeho hanobení.Jak snadné.Zvláštní ovšem je, že například Klára Samková napsla o řešení romské otázky celý článek a žádné pozornosti policie se jí nedostalo.Je tedy zjevné, že policie pracuje jaksi […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Všechny příspěvky
Archiv