Justiční „kolo štěstí“ budí obavy

(napsáno pro přílohu Lidových novin „Právo a justice“. Souhrnný text (viz příloha dole) vyšel v Lidových novinách dne 3. 4. 2017

Otázka Lidových novin:
Měl by věci mezi soudce rozdělovat automatický generátor, jak navrhuje ministerstvo spravedlnosti? 
(Důvodem mají být údajné korupční praktiky při přidělování spisů dle dnešního postupného „kolečka“ daného rozvrhem práce. Považujete současný systém rozdělování věcí za problém?)

Odpověď:

Při vší úctě k Lidovým novinám, tohle je špatně položená otázka. LN jsou v tom ovšem částečně nevinně, protože už navrhované „řešení“ zastírá pravý stav věci, a i ono zastírá pravý stav věci, na otázky, které mají být kladeny, nejenom že neodpovídá, ale dokonce je ani nevznáší.

Problémem totiž není existence či neexistence „automatického generátoru“ (o kterém, mimochodem, se opakovaně prohlašuje, že na některých soudech již dávno existuje) ale to, že ani „automatický generátor“ vůbec neřeší to, co řešeno býti má, totiž průhledné, předvídatelné a dopředu i zpětně kontrolovatelné přidělování spisů.

Pokud si dnes chcete zjistit, komu bude váš psi přidělen, můžete strávit několik milých hodin intenzivním zkoumáním rozvrhu toho kterého soudu – a stejně se to nedozvíte. V naprosté většině případů je „rozvrh“ komplikovaný, neurčitý, propletený výjimkami. Přitom pravý opak má být správným cílem!!

Z tohoto hlediska je „náhodný generátor“, navrhovaný Ministerstvem spravedlnosti, naprosto pochybným experimentem, který vnese do systému pouze ZHORŠENÍ situace, v žádném případě zlepšení, či dokonce snad vyřešení problému. Ministerstvo spravedlnosti uvádí, že „dosavadní právní úprava ovšem zcela nevylučuje možnost, že bude dopředu možné odhadnout, který soudce či senát bude řešit následující napadnutou věc, a tudíž je zcela nevyhovující“. 

NAOPAK!!

Pakliže má existovat skutečně „zákonný soudce“, pak je zcela nezbytné, aby DOPŘEDU bylo možno zjistit, který soudce bude mít věc na starosti – a pokud by to měl být nějaký jiný, tak pouze na základě zákonných důvodů, jako je na příklad vyloučení soudce pro podjatost… TOTO je totiž určení zákonného soudce, nikoliv nějaký nevypočitatelný stroj, do jehož práce, jak Ministerstvo spravedlnosti samo uvádí, by stejně bylo zasahováno, jestliže by některý soudce byl „zavalen příliš obsáhlým případem“.

Ostatně představa, že rozdělování čísel je v dnešní době, kdy před napadením počítačového systému není dokonale chráněn naprosto nikdo, rozhodují de facto ajťáci, je něčím, nad čím se mi dělá vyloženě špatně. A to nehovořím o té „nenápadnosti“, že generátor rozdělování spisů má řídit centrálně Ministerstvo spravedlnosti. Což považuji jednak za pitomost z hlediska IT bezpečnosti, jednak za nemístné zasahování Ministerstva spravedlnosti do pravomocí soudů a předsedů soudů a za další vzdálení se průhlednosti přidělování spisů.

Takže, abych to shrnula: Výhodou ministra Pelikána coby ministra spravedlnosti je, že na rozdíl od jistých svých předchůdců nepěje. Tím by to však tak asi skončilo. Myslím, že náš rezort by si už konečně zasloužil někoho normálního, neb idea, že když byl někdo dlouholetým advokátem, tak bude vědět, co a jak v rezortu funguje a nefunguje, se evidentně nenaplnila.

Aneb, abych to řekla ještě pregnantněji, ať se jde pan ministr s tímhle dalším „superhypernápadem“ fakt …. si ho vetknout za klobouček s pérkem sojčím.

https://www.pressreader.com/czech-republic/lidove-noviny/20170324/281526520881158

Posted in Nezařazené

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Všechny příspěvky
Archiv