Moje odpověď recenzentovi mojí knížky „Proč nesmí islám do Česka“, panu Alexeji Mikuláškovi

Vážený pane doktore,

dovolte, abych Vám poděkovala za Vaši recenzi za Vaši recenzi, uveřejněnou v Haló novinách, mojí knížky „Proč nesmí islám do Česka“.
Chtěla bych k ní dodat dvě věci:
1) Je pro mne skutečně úlevné číst skutečnou „recenzi“. Pokud někdo něco o mojí knížce napsal, tak to byly „výkřiky do tmy“, které s klasickou recenzí jako s literárním útvarem neměly pranic společného. Už jsem se vzdávala naděje, že se nějaké skutečné recenze dočkám. Váš předlouhý rozbor mne ubezpečil o tom, že to ještě není úplně ztracené, že jak po obsahové stránce tak po stránce formální stránce ještě někdo recenzi napsat umí. Chápu, že tato moje slova mohou pro Vaše uši při Vašem vzdělání znít až urážlivě, ale prosím, berte to naopak jako výraz mého zoufalství nad ZBYTKEM „literárních kritiků“, kteří z valné části neví nic ani o literatuře, ani o kritice.
V každém případě Vám převelice děkuji za Vaše úsilí, které jste četbě mojí knížky a následnému sepisu recenze věnoval. Skutečně moc děkuji!

2) Chtěla bych Vás ubezpečit, že si jsem velmi dobře vědoma onoho „reverzibilního pohledu“, který mohou (z velké části právem) mít neevropské civilizace na tu evropskou. Ale, jak jsem již částečně naznačila i ve své knížce, nebyla to ájurdéva, která vymýtila černé neštovice a nebylo to okopávání afrických polopouští motyčkou, které snížilo v Africe hlad, ale nasazení suchomilných druhů obilí se zvýšenou výnosností. Proto trvám na tom, že to byla a je západní civilizace, která svou kreativitou přináší pokrok a skutečné řešení problémů. Tím ovšem naprosto nezastírám a jsem si vědoma „opačného“ pohledu, který předestíráte, totiž „hříchů“ – respektive genocid a staletých zvěrstev, aplikovaných euroamerickou civilizací – v ostatních částech světa. O tom však moje knížka nebyla a kromě toho a možná především – se držím per analogiam známé zásady římského práva, totiž, že žádné předchozí zásluhy o Město nebyly sto vyvinit přestupitele zákona a zbavit jej následných restů. Mohly maximálně působit coby polehčující okolnost.
Stejně tak jsem přesvědčena, že žádné v minulosti (a to i velmi nedávné minulosti, ba přítomnosti) páchaná svinstva z „naší“ strany nemohou ospravedlnit islámský teror, systémově páchaný stranou druhou. Tyto dvě věci se naprosto nejsou schopny, tím méně oprávněny, se vzájemně vyrušit, tím méně ospravedlnit! Je nepochybné, že oboje svinstva je nutno KAŽDÉ ZVLÁŠŤ potrestat. Žádná analogie krevní msty, starozákonní „oko za oko – zub za zub“ není přípustná. A zde musíte přiznat, že zatímco euroamerická civilizace alespoň usiluje o naplnění tohoto úkolu – i kdy samozřejmě velmi nedokonale a čím dál nedokonaleji, viz výsledky Evropského soudu pro lidská práva, Trestního tribunálu v Haagu a jiné, tak alespoň chápe tento princip a alespoň teoreticky se jej snaží naplnit. To je islámu naprosto cizí – a znovu a znovu setrvává na svých ideologických stanoviscích, naplněných čirou nenávistí.

Jsem přesvědčena, vím, že euroamerická civilizace se právě propadla na dno (doufejme tedy, že níž už to nepůjde) svého pokrytectví a uctívání konzumu. (Při této příležitosti dodávám, že jako rozvodová advokátka vidím, že dochází zejména u lidí, kteří už nadstandardního materiálního zabezpečení a majetku dosáhli, ke skutečnému posunu. Začínají chápat, že majetek štěstí nepřináší.) Je nepochybné, že nás čeká dlouhá cesta od těchto negativ. (Na tomto místě však cítím potřebu se onoho stokrát proklínaného „konzumu“ zastat: všichni chtějí žít nikoliv v bídě a všichni se chtějí radovat z estetických hodnot a života bez strachu o naplnění základních životních potřeb. Do doby, než se tohoto podaří dosáhnout, bude mít „konzum“ vždy navrch.) Avšak ani jedno toto negativum neopravňuje nikoho jiného, tím méně islám, aby nám v této naší cestě bránil. Poněkud simpifikujícím způsobem dodávám: Kdyby to alespoň k něčemu bylo! kdyby alespoň islám BYL schopen vyřešit ty problémy, se kterými se západní civilizace potýká. Samozřejmě ničeho takového islám schopen není – naopak, jeho aplikace vede k nepoznanému rozšiřování a prohlubování euro-amerických problémů, a to až do neřešitelných rozměrů. I proto se cítím být oprávněna islám zcela nekompromisně odmítnout.

Vážený pane doktore,
ubezpečuji Vás, že by mi bylo ctí se s Vámi potkat a v postavení ideologických oponentů debatovat (i když – opravdu?) o těch aspektech obsahu mojí knihy ( a více) na které nedošlo ani ve Vaš recenzi, ani v mojí knize.
v dokonalé úctě,

Kára Samková

P.S. Zjistila jsem, že jste jako já z Brna. Tak snad víte, co to bylo zač, ty pomocné sbory generála Malenovského.. tak se nečilte, když to připomenu. Myslím, že bychom se mohli shodnout na tom, že nebudeme přikrášlovat realitu, a to i v těch ohledech, které se nám ideově „nehodí“. K.S.

Posted in Nezařazené

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Všechny příspěvky
Archiv