O psychomotorickém tempu (nejen) soudců

(vyšlo v Lidových novinách 9. 10. 2012) – adresováno předsedovi Nejvyššího správního soudu JUDr. Baxovi

Ad Právo a Justice LN 27. 9.:  Jaké právníky chceme hledat

Vysoce vážený pane předsedo (Nejvyššího správního soudu – pozn. red.), dovolte, abych Vám pogratulovala k nedávno zveřejněnému „memorandu“ o výběru kandidátů na místo soudce. Jsem přesvědčena, že tento Váš počin se může stát příkladem pro ostatní soudy a pro celkové zlepšení justice. Pakliže by byli takto jmenováni soudci na všech soudech, pak by neměl být problém s uzákoněním Nejvyšší soudní rady jako samostatného orgánu, nezávislého na Ministerstvu spravedlnosti. Zbyl by už jen „drobný“ úkol, co provést s těmi soudci, kteří daná kritéria nesplňují – a že jich je…

K Vámi uvedeným osobním vlastnostem soudce si Vás dovoluji upozornit na jeden aspekt, který zůstává dlouhodobě a celoplošně pominut, a tím je psychomotorické tempo. Pouze z malé části se překrývá s pojmem efektivita.

Psychomotorické tempo je individuální veličina, charakterizující každou osobnost a její přístup k životu. Je v podstatě neměnná – trošku se dá zlepšit cvikem, ale opravdu jen trošku. Se značným zjednodušením je možno rozlišit na dvě hraniční osobnosti – typ „parní válec“ jedoucí pomalu, leč stále vpřed a bez ohledu na terén a typ „žihadlo“, vyznačující se skokovitým pohybem. Ze své praxe rozvodové advokátky vím, že nesoulad v psychomotorickém tempu partnerů bývá obrovským zdrojem problémů a zjevný nesoulad vede prakticky vždy k rozvodu. (Pamatujete-li si na vraždu Ireny Neffové jejím manželem, tak manžel, ale i jiní, vypověděli, že se manželovi – vrahovi jeho choť vysmívala, že mu všechno trvá. Výsledkem rozličného psychomotorického tempa pak byly kabely od videa zaříznuté do krku paní Ireny…)

Psychomotorické tempo se dá změřit testovací baterií a soudce by měl dle mého názoru mít lehce nadprůměrné psychomotorické tempo. V případě extrémů jak jedním tak druhým směrem hrozí vznik četných komunikačních konfliktů s kanceláří soudu a kolegy, což je více než nežádoucí.

V dokonalé úctě Klára Samková, advokátka

Posted in Nezařazené

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Všechny příspěvky
Archiv