Obviňuji vládu….

Člověk by řekl, že když nám vládne „vláda rozpočtové zodpovědnosti“, tak kromě toho, že bude škrtat výdaje, nejlépe ty opravdu nepotřebné, administrativní, bude se také starat o to, jak vydělat více peněz. Na příklad se návrhem nového rozpočtu – ve smyslu svých vlastních programových prohlášení – postará o zavedení prorůstových ekonomických faktorů.

Dnešní vláda to nejenom že nedělá, ale dělá dokonce pravý opak.

Jestliže vládu upozorňují Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, Prezident Hospodářské komory ČR, Sdružení velkých spotřebitelů energie a ředitel Svazu chemického průmyslu, že vládnou navržený rozpočet je minimálně v jednom svém bodu likvidační pro český průmysl a jeho konkurenceschopnost, pak jsem zvědavá, jak pan premiér bude tvrdit, že tito pánové jsou marginální skupina případně amatéři, kteří nevědí, co říkají. očekávám taky,  že dotyční petenti budou nařknuti, že jim jde jen o jejich zisky.

Nikoliv, nejde o zisky českého průmyslu (respektive, o ty jde z hlediska celospolečenského pouze v menší míře). Jde o to, že česká ekonomika – a tím i stabilita země – je PŘÍMO ohrožena kroky vlády, která si říká „vláda rozpočtové odpovědnosti“. Netušila jsem, že fyzici a chemici, kteří v ní zasedají, mají smysl pro parodii.

Nyní však od parodie pryč: Není na čase, naši kapitáni průmyslu, abyste se poněkud začali starat o politické dění, když se tak zvaní politici – a tak zvaní ekonomové, můj Bože – nestarají o… kdo by se nadál…. ekonomiku?

———————————————————————————————————————————————–

OTEVŘENÝ DOPIS PŘEDSEDOVI VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Vážený pan
Petr Nečas,
předseda vlády ČR
Úřad vlády ČR
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

 
V Praze 2. října 2012
Věc: Diferenciace plateb na OZE (Obnovitelných zdrojů energie) k zachování konkurenceschopnosti

 

Vážený pane předsedo vlády,
dovolte prosím, abychom Vás s veškerou naléhavostí požádali o praktické kroky k udržení alespoň zbytku konkurenceschopnosti českého průmyslu. Dost možná se jedná o skutečně poslední šanci tak učinit.
Naším zásadním problémem je cena elektřiny, která je pro průmyslové odběratele nejvyšší v Evropě. Podpora OZE je fenoménem celoevropským, ale pouze v Čechách je prováděna způsobem, který ohrožuje existenci našeho průmyslu, který přitom vytváří více než třetinu HDP České republiky.

Na podporu OZE bude v příštím roce potřeba vynaložit cca 44 mld. Kč. V důsledku toho by platba odběratelů v příštím roce měla vzrůst o dalších 46% a podíl OZE v konečné ceně elektřiny pro český průmysl by měl být cca 24%. Srovnatelný průmyslový podnik ve Francii platí 5x méně a v Německu 33x méně, než v ČR. Avizovaným navýšením platby v roce 2013 rozdíl oproti konkurentům ještě vzroste, a nelze ji proto vnímat jinak než jako likvidační. Na rozdíl od daní, musí poplatky za OZE platit i společnosti, jež nejsou v zisku.

Současná situace průmyslu je ohrožena poklesem tržeb a neustále rostoucími náklady. Aby průmysl mohl prosperovat, potřebuje srovnatelné podnikatelské prostředí se svými hlavními konkurenty, tj. evropskými výrobci, Severní Amerikou a Čínou. Náklady na energie jsou pro základní průmyslové podniky jedním z klíčových výdajů a neuvážené přenesení poplatků za OZE na průmysl snižuje konkurenceschopnost natolik, že by mohla být pro některá průmyslová odvětví likvidační. Pro částečnou nápravu navrhují jednotlivé svazy, komora a sdružení následující postup:

Platbu průmyslu na OZE navrhujeme zakonzervovat na současné výši a dále ji nezvyšovat.
K tomu považujeme za vhodné, aby:
1) ERÚ stanovil odlišně výši platby na OZE podle výše spotřeby
2) Scházející prostředky byly uvolněny ze státního rozpočtu

Uvědomujeme si, že navrhované řešení vyžaduje značnou dávku odvahy. Věříme však, že naši argumentaci budete považovat za natolik závažnou, že Vaše vláda bude schopna tuto odvahu v sobě nalézt. O to spíše, že za vznik tohoto problému nenese zodpovědnost a musí naléhavě řešit pouze následky.

Děkujeme za Vaši pozornost a rádi přijmeme pozvání k případnému projednání našeho návrhu.

S úctou

Jaroslav Hanák  – Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

Petr Kužel- Prezident Hospodářské komory ČR

Karel Šimeček  – Předseda předsednictva SVSE

Ladislav Novák –  ředitel Svazu chemického průmyslu

CC:
Alena Vitásková, předsedkyně Energetického regulačního úřadu
Martin Kuba, ministr průmyslu a obchodu

Posted in Nezařazené

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Všechny příspěvky
Archiv