Pláč nad dobytou Makedonií

Vážení přátelé a zejména nevážení nepřátelé, na mojí stránce na Facebooku  spoustu lidí popudilo srovnání, které se vyskytuje na řadě míst na FB a které jsem si i já stáhla. Osočujete mne, že chci Českou republiku srovnávat tu se Severní Koreou, tu s Íránem, protože je uvádím mezi řadou států, které si stráží svoje hranice. Říkáte, že to jsou nedemokratické státy a že se s nimi nesmíme srovnávat. Dobrá, přidám tedy srovnání s USA, které mají na hranici s Mexikem mnohasetkilometrový plot proti nelegálním přistěhovalcům. Připomenu boj Izraele s palestinskými tunely – a to tunely nikoliv virtuálními, ale fyzicky pod hranicemi podkopanými –  kterými se pašují zbraně. Mnozí z mých kritiků mi spílají, že jsem nehumanistická a že obdivuji nedemokratické státy. I demokratická Evropská unie má jednoznačná a tvrdá pravidla, jak je možno se dostat do Schengenského prostoru a  kdo tato pravidla nedodržuje, nesmí v Evropě být. Ano, tak je to v teorii… Praxe je taková, že ačkoliv ještě před pár lety jsme i my byli euro-občané druhého řádu, kteří se museli doprošovat možnosti žít ve „vyspělé kapitalistické cizině“ – a tam pracovat, dnes to neplatí. Dnes může do Evropy každý a o každého je postaráno.

Za jak dlouho nás čeká nezvladatelná anarchie?

Pokud si myslíte, že tato doba je daleko, bohužel vás musím vyvést z omylu: tato doba již nastala. Včera (23. 8. 2015) byla za naprostého nezájmu Evopy dobyta a zničena suverenita Makedonie. Stalo se tak na hranicích s EVROPSKOU UNIÍ a od lidí, kteří přicházeli z EVROPSKÉ UNIE. Je zcela jedno, že v této Evropské unii tyto osoby přebývaly nelegálně. Do Makedonie přišly tyto osoby z Evropské unie, a proto EU nese za tento čin svou politickou, morální i ekonomickou zodpovědnost. Ne že Makedonci měli hlídat na hranicích: Řekové a další členové EU měli hlídat na hranicích s Makedonií a nedopustit, aby její státní suverenita byla porušena!

Vyslovuji zde svou soustrast s Makedonií a svou lítost, že i vláda mojí země svou neúčastí a lhostejností přispěla k tomuto barbarskému skutku. Za sebe se Makedonii omlouvám.

Místo toho, Evropská Unie, držitelka Nobelovy ceny za mír (to fakt nevymyslíš i kdybys chtěl) s otevřenou pusou sleduje, jak se její právní řád stává naprosto nevymahatelným. Jestliže dnes právní řád EU a jednotlivých členských zemí zcela ignorují statisíce nelegálních imigrantů, jak dlouho budou dodržovat právní řád „domorodci“, tedy my všichni? Copak nevidíte, že spějeme k absolutnímu rozvalu právního řádu, kdy v EU si se svými směrnicemi budou moci tak akorát, protože už je nebude nikdo ani číst, natož aby je dodržoval?

Ve věci imigrantů jde o imigranty asi tak z 10%. Z 90% jde o úplný rozval Evropy, a to následně i za pomoci „domorodých“ obyvatel. Méně jisté doby, než ty, které přicházejí, nelze si představit…

A na závěr lekce z historie (cituji z: Růženo Dostálová: Byzantská vzdělanost; Vyšehrad, Praha 1990, str. 119:)

„Zósimos i další historik tohoto období Priskos (410/20 – po 472), jehož dílo se zachovalo ve zlomcích, si všímají i sociálních a ekonomických rozporů tehdejší společnosti. Říman žijící na dvoře Attilově odpovídá Proskovi, který sem přichází s Theodosiovým poselstvím:

U Římanů neplatí zákony stejně pro všechny. je-li viník bohatý, neplatí pokutu, jen chudák je trestnán, pokud nezemře před rozsudekm pro vleklost a nákladnost procesu. … Co lidem ponechá lidskost barbarů, to odnesou císařští výběrčí daní, před nimiž obyvatelé hledají ochranu u barbarů.“

BŮH NÁS VŠECHNY OPATRUJ…

 

Posted in Nezařazené

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Všechny příspěvky
Archiv