Prohlášení proti Turecku

Turecko je země se zavrženíhodným režimem, neboť jeho vláda soustavně porušuje lidská práva.
Turecký velvyslanec neváhal se protiprávně, v rozporu s Vídeňskou úmluvou o diplomatických stycích plést do vnitrostátních záležitostí České republiky a požadovat moje stíhání/odsouzení za to, že jsem údajně „urazila islám“. Turecko samo má přitom zásadní problémy s dodržováním lidských práv v takovém rozsahu, že žádný turecký velvyslanec minimálně v Evropě nemá právo kritizovat vnitrostátní poměry v zemi, kde vykonává diplomatickou misi.

V dubnu vydal Evropský soud pro lidská práva proti Turecku tyto rozsudky:
1) Velký senát ESLP rozhodl dne 26. 4. 2016 stížnost č. 62649/10 ve věci Izzettin Dogan a další proti Turecku, že se Turecko dopustilo ( a i nadále dopouští) diskriminace na základě víry dle č. 9 a čl. 14 Úmluvy, a to proti stoupencům alevitské víry. Stěžovatelů bylo dobře 2000, ale celkem Alevité tvoří asi 20% občanů Turecka (!!) Nic nevadí) (viz:https://cs.wikipedia.org/wiki/Alevit%C3%A9)
2) Dne 26. 4. 2016 rozhodl ESLP stížnost č. 19920/13 ve věci Cumhuriyet Halk Partisi proti Turecku, kde ESLP zkonstatoval, že se Turecko dopustilo porušení svobody shromažďovací a nezákonné konfiskace majetku politické strany, tedy čl. 11 Úmluvy. Není bez zajímavosti, že ESLP nařídil Turecku, aby vyplatilo náhradu poškozené politické straně ve výši 1.085.800 Euro.
3) Rovněž dne 26. 4. 2016 rozhodl ESLP stížnost č. 7469/06 ve věci Cangöz a další proti Turecku, kde zkonstatoval, že došlo k selhání při vyšetřování zabití 17 (!!!) příbuzných stěžovatelů, a to bezpečnostními složkami státu. Došlo k naprosto mimořádnému odsouzení dle čl. 2 Úmluvy, neboť Turecko porušilo právo na život(!!!) Není bez zajímavosti, že každému ze stěžovatelů byla přiznána částka 65.000 Euro jako odškodnění nemajetkové újmy.

Turecko je dlouhodobě nejodsuzovanějsím státem pod jurisdikcí ESLP a takřka jako jediný stát je odsuzován pro porušování nejzákladnějších a nejdůležitějších práv, totiž práva na život, na lidskou důstojnost, obsahující též zákaz mučení a nelidského zacházení.

Prohlašuji, že každého, kdo žádá moje vyšetřování a odsouzení za moje projevy proti Turecku, považuji za PODPOROVATELE VÝŠE UVEDENÉHO PROTIZÁKONNÉHO JEDNÁNÍ TURECKÉ VLÁDY.

Posted in Nezařazené

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Všechny příspěvky
Archiv