Recenze na knihu „Proč islám nesmí do Česka“

Paní Alena Slezáková z Mladé fronty Dnes napsala recenzi na moji knížku „Proč nesmí islám do Česka“. Viz zde:

http://kultura.zpravy.idnes.cz/samkova-kniha-recenze-0uc-/literatura.aspx?c=A160909_120327_literatura_ts

Po jejím přečtení jsem nevěděla, zda se mám smát nebo plakat. Předně jsem nabyla dojmu, že dotyčná recenze se mojí knížky týká pouze okrajově. Pokud recenzentka moji knížku četla, tak ob deset stránek a tam, kde se jí moje názory nelíbily, tak je prostě bezostyšně  překroutila.

 

Recenzentka se spíš než recenzí kasá svými vlastními znalostmi Bible, kterými domněle kontruje mému textu, ovšem samozřejmě v rozporu se skutečným obsahem jak mého textu, tak i samotného Nového zákona. Uvádí totiž citát (mnou v knížce neuváděný) Evangelia podle Matouše, 10:34, totiž  „Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.“  Užitím tohoto citátu  se pokusila (pro všechny křesťany značně směšně) dokázat, že křesťanství není žádné mírumilovné náboženství. Bohužel je vidět, že stejně jako mnozí jiní, i auorka recenze s radostí vytrhne Ježíšova slova z kontextu a neváháte je absolutně zneužít. Ale, kupodivu, čirou náhodou, zrovna minulou neděli měl náš emeritní biskup Dušan Hejbal na toto téma obsáhlé a velmi poučné kázání. Nicméně nebudu se zaštiťovat autoritou své církve, ale verši, které recenzentka takto zpotvořila. Ty totiž byly vyřčeny apoštolům, které Kristus vyslal kázat jeho víru. Upozorňoval jimi, že lidé nebudou jednotni a nebudou ochotni se k víře přihlásit. Jde tedy o ideologický boj, kde Ježíš povzbuzuje ke statečnému vyznání víry (viz tomu těsně předcházející  Mt 10:26-32) a upozorňuje, že tento ideologický boj rozvrátí i rodiny. Což je ostatně průvodním jevem každého ideologického boje. S „mečem“ jako fyzickým násilím to tedy ovšem nemá vůbec nic společného, což zjevně autorka nechápe.
Stejně tak recenzentka naprosto převrátila i moje další citace Bible. Uvádí: „Samková připomíná křesťanskou toleranci a několikrát cituje Ježíše, například výzvu, abychom milovali své nepřátele a abychom, když nás někdo udeří na pravou tvář, nastavili i tu druhou.“ Samozřejmě, že by se mohlo zdát, že vyzývám k nečinnosti a k tomu, nechat si všechno líbit. Přitom přesný opak je pravdou.
Uvedu celý text, jak jsem jej napsala, aby bylo vidět, co recenzentka svou „citací“  provedla:
 
„Dalším příkladem, proč Evropa odmítá „být jako oni“ a raději hodlá tolerovat tak zvané „kulturní rozdíly“, je odkaz na jednání Ježíše Krista, na základ křesťanství. Například tato Ježíšova věta: „Když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou; a tomu, kdo se chce s tebou soudit a vzít tvé šaty, tomu nech i plášť.“ (Mt 5,39 – 40). Do doby Ježíše panovalo starozákonní zub za zub, na což sám upozorňoval a říkal, že tímto způsobem se nemá jednat. Dovolte mi nyní se poněkud odchýlit od Nového zákona a přiklonit se k matematické teorii her. Existuje řada herních strategií a je matematicky prokázáno, která z nich je nejúspěšnější. Není to „půjčka za oplátku“, tedy „zub za zub, oko za oko“, ale strategie „půjčka, půjčka, oplátka“. Touto strategií, kdy si po určitou dobu necháme „… na hlavu“, docílíme eliminace náhody. Je jednání protivníka skutečné a záměrné, anebo je náhodné? V naší situaci na příklad: jsou útoky na Evropu a Evropany způsobené tím, že se islámu chytil nějaký pošahaný magor s psychickými problémy, anebo se jedná o systémovou strategii samotného islámu? Právě nyní, mám na mysli červenec 2016, se nacházíme ve fázi, kdy oficiální Evropa říká: „ne, jsou to individuální pošahaní magoři, kteří náhodně útočí, a s islámem to nemá nic společného“. Podle mého názoru toto není pravdivé vyhodnocení situace a bezpochyby Evropa dojde ke svému zděšení do fáze dvě, kdy zjistí, že ze strany islámu se jedná o systémové a připravované ideologicky podložené jednání. Tam ale zatím ještě nejsme, takže se vraťme ke strategii her. Jestliže nereagujeme na první nepřátelský akt a nepomstíme jej okamžitě, dáme touto strategií protivníkovi šanci, aby se celá záležitost urovnala smírem, což, i když máme nějaké vlastní ztráty, by i nás přišlo „levněji“, než kdybychom se do konfliktu vrhli s plnou silou. I tento aspekt v jednání Evropy vůči islámu zaznamenáváme. Vždyť je jednoznačně viditelné, že se Evropa obrací na muslimské státy a ptá se: „Myslíte to skutečně vážně? Opravdu jste to byli vy?“ Islámský stát samozřejmě nadšeně odpovídá, že to byl on – a hlavní muslimské státy v čele se Saúdskou Arábií mlčí a tváří se, že snad ani neexistují. Jak známo – kdo mlčí, souhlasí. A nyní se zase vraťme zpět k Ježíšovi. Ten totiž svými výroky odhaluje pravidla matematických strategických her a dosud zavedenou hru „půjčka za oplátku“, tedy starozákonní „oko za oko, zub za zub“, přeměňuje na již zmíněnou strategii „půjčka, půjčka, oplátka,“ protože ví, že je to strategie nepoměrně výhodnější a úspěšnější, i když, zejména z hlediska doby, ve které ji začal propagovat, velmi nedůstojná. Ježíš říká: „Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.“ (Mt 5,44) Inu, samozřejmě: eliminace konfliktu pomocí změny názoru protivníka by stále bylo energeticky nejvýhodnější řešení. Dále říká: „Když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou; a tomu, kdo se chce s tebou soudit a vzít tvé šaty, tomu nech i plášť.“ (Mt 5,38-42). Jasně, to máme za sebou druhou půjčku. Jestliže přijdu o šaty a plášť a vyhnu se konfliktu o veškerý majetek, není to sice úplně spravedlivé, ale rozhodně to je pro mne ekonomičtější řešení než jít do konfliktu. Když si totiž uvolním ruce pro práci a nemusím se zabývat neproduktivním konfliktem, s naprostou určitostí si tu ztrátu nahradím nepoměrně rychleji, než kdybych bránila do krve šaty i plášť, na víc s výsledkem nejistým. Druhá půjčka však již není tak samozřejmá, jako ta první. Je v ní obsaženo již i varování, že třetí půjčka nebude. I o tom nás Ježíš poučuje, a to svým příkladem. Když Ježíš stojí před veleknězem a veleknězův sluha mu dá políček, Ježíš nenastavuje svou druhou tvář pro další ránu, ale ptá se: „Proč mě biješ? Řekni, co bylo řečeno nesprávně.“ (Jan 18,23)
Evropa nyní podruhé (obrazně řečeno) nastavila tvář, znovu se zeptala muslimů, jestli to myslí vážně a vražděním v Nice, těsně následovaným operetním sebe-pučem tureckého vševládce Erdogana, se jí dostalo ujištění, že ano. Muslimové, jak vidno, nejenom že neznají Nový zákon, ale také nestudují teorii her, když se domnívají, že tak jako to bylo podruhé, tak to bude potřetí, podesáté, posté. Což je úplně špatný předpoklad, a to jak z hlediska věroučného, tak z hlediska matematického.“
 
TAKŽE: Závěrem nezbývá nic jiného než požádat paní recenzentku, aby v případě,  že píše recenzi na knihu, tak ji psala na to, co v knize skutečně je napsáno a ne to, co byste tam asi ráda viděla ona. Ach jo.
Posted in Nezařazené

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Všechny příspěvky
Archiv