Romská ghetta ragulace nájemného

Byla jsem níže vyzvána, abych vysvětlila spojitost vzniku romských ghett s regulací nájemného. Je to těžké téma, ale pokusím se je ve zkratce vysvětlit:

Regulace nájemného byla dvojí: právní (nemožnost dát nájemníkovi výpověď) a ekonomická (nemožnost zvyšovat nájemné). V podstatě byl nájemník vlastníkem bytu (taky se s „dekrety“, tedy nájemními smlouvami obchodovalo). Když si vezmete klasicé atributy vlastnictví dle římského práva, tedy právo nazývat věc svou, právo věc držet (ius possidendi), právo věc užívat a požívat její plody a užitky (ius utendi et fruendi) a právo s věcí nakládat (ius disponendi), tak vlastníkům nájemních domů v podstatě zbývalo „holé vlastnictví“ – byli zapsáni v katastru nemovitostí jako vlastníci a to bylo vše. Také věc drželi, ovšem jn částečně, protože ve skutečnosti ji držel nájmník, kterého nemohli vystrnadit. Právo věc užívat a požívat její plody bylo rovněž omezeno regulací výše nájmného – celá 90. léta a až do roku cca 2008 byly všechny činžovní domy, pokud neměly velký podíl nebytových prostor, prodělečné a byly svým majitelům zátěží. S věcí mohli majitelé také nakládat pouze omezeně, protože nemohli nakládat s byty ve svých domech.

Za této situace byla jediná možnost, jak „scelit“ všechny atributy vlastnického práva ta, že se nájemníci prostě „vyplatili“. To ovšem chtělo kapitálově silné společnosti. V Praze v tomto vynikl itlský kapitál, který řadu činžovních domů takto zbavil nájemníků (typicky Vinohrady, Žižkov, Holešovice, Bubeneč, Letnou ale i Nové město pražské) a nájemníkům dali odstupné, které naprosto nedosahovalo výše následného prodeje uvolněných bytů, případně původníky odsunuli do ekonomicky nezajímavých náhradních bytů. V případě Romů je sestěhovali typicky do Janova a podobných lokalit, kde se následně utvořila velmi kompaktní gheta. Následkem regulace nájemného cizí kapitál takto v podstatě vybrakoval aspekty vlastnického práva a způsobil tak škody a vývoz kapitálu v hodnotách, které si vůbec neumím představit, ale střízlivě je odhaduji okolo 100 miliard korun. Zvláštní je, že se tímto aspektem nikdo z ekonomů nezabýval…. Škody jsou i další, následné, například naprosto nerealistická výše kupní ceny bytů, zejména v Praze. Vznik romských ghett je pouze „side effect“ regulace nájemného, kdy ovšem tady došlo za naprosto lhostejného přihlížení vlád k nesmírné kapitalizaci zisků a socializaci ztrát.

A pak se řekne, že za to mohou cikáni. Tuto logiku považuji za naprosto neuvěřitelnou, scestnou a šálivou. Vrcholem pak je, že za tento devastující zásah do sociální i ekonomické sféry naší země je čelný představitel něch, kteří tuto koncepci prosazovali, udržovali a za tyto ztráty je minimálně spoluzodpovědný, totiž dlouholetý předseda Občanského sdružení nájemníků, JUDr. Stanislav Křeček, je jmenován do vysoké státní funkce, jejímž úkolem má být chránit občany, totiž funkce zástupce ombudsmana. To kdybyste chtěli vymyslet, tak takovou absurditu nevymyslíte…

Posted in Nezařazené
8 komentářů » for Romská ghetta ragulace nájemného
 1. Tomáš napsal:

  Uvědomit si výše popsaný „mechanismus“ není, hodnoceno mnou, nic těžkého ….. ovšem jak pro koho. Po zkušenostech si už raději dávám velký pozor, abych náhodou „nezabředl“ do hovoru na toto téma, případně témata příbuzná z okruhu ‚popis příčin společenských problémů‘. Nedávno jsem zle „narazil“, když jsem se jisté paní snažil trpělivě a opatrně vysvětlit, že příčina nedostatku peněz na léčení (vzácných – biologicky nebo administrativně – onemocnění) dětí není v bezplatném léčení drogově závislých, přesněji těch, kteří se ze své drogové závislosti léčit chtějí. Tvrdě, následně i velmi zlostně, si stála za názorem, že „peníze na léčení dětí nejsou kvůli bezplatnému léčení feťáků“.

  JUDr. Stanislav Křeček se do funkce zástupce ombudsmana dostal skrze zákulisní politické dohody. Dotyčný funkci „vzal“, protože o vysoký plat má vystaráno déle(a jistěji) než kdyby musel kandidovat v příštích volbách do poslanecké sněmovny, případně senátu. Když na „věc“ nahlédneme z pohledu dr. Křečka, tak kolika lidem se podaří mít tak vysoký plat do tak vysokého věku(?). (pouze řečnická otázka)

 2. ra.ri.ta napsal:

  Přečetl jsem si váš článek „Každý občan by měl umět střílet.“. S drobnýma výhradami lze souhlasit.

  Romská ghetta mají jiný potenciál. Stalo se mi již několikrát na křižovatce při čekání na zelenou. Po přechodu jde krásná mlaďounká cigánská maminka. Jedno děťátko drží za ručičku, tlačí kočárek v němž je jak bývá u kočárků zvykem, další děťátko. Na kočárku sedí opět další děťátko, no bříško napovídá, že další děťátko posune předešlé sourozence o jedno místo. Přitom maminka byla tak mladá, že se nezdálo, že by to bylo její poslední děťátko.

  No a při tom čekání mne napadají takové prapodivné myšlenky?
  Kde na to ta společnost vezme zdroje?
  Jak přispějí na společnou úhradu sociální sítě v budoucnu?
  Přispějí?
  Odhaduji kolik děťátek ještě tomuto světu dá?
  Kolik asi stojí společnost každé jedno děťátko?
  Jak toto rození budeme ještě schopni dlouho podporovat.
  No a ještě mnoho dalších, než padne ona zelená, což mne naštěstí ochrání od rasistických myšlenek.

  Společnost má stále ještě jedinou možnost před kolapsem.
  Pasivitou a nezájmem, vše ostatní je považováno za rasizmus, navzdory politické korektnosti,
  způsobit ghetta.

  Ano, co píšete může být jedna z mnoha menších příčin. Hlavní příčinou je sociální stát a pozitivní diskriminace. A bude jak popisuji, hodně hůř.

  • Tomáš napsal:

   „Jak toto rození budeme ještě schopni dlouho podporovat.“

   Je příznačné, že sám o sobě píšete v množném čísle. Možná, že jste (tiskový) mluvčí větší skupiny lidí, ale to jste nenapsal.

   Když jsme u těch počtů, tak by bylo příhodné spočítat kolik společnost stálo(a bude stát) zrození „borce“, který neumí správně přečíst ani název článku.

 3. ra.ri.ta napsal:

  Drahý Tomáši,

  seznávám, že jste ducha mdlého, tudíš se vám pokusím polopatisticky vysvětlit co jsem napsal.

  „Možná, že jste (tiskový) mluvčí větší skupiny lidí, ale to jste nenapsal.“

  Ano jsem. Jsem samozvaný mluvčí za lidi jež pod hrozbou násilí přispívají do státního rozpočtu (platí daně) z něhož se toto rozmnožování platí a bohatě a i vyplatí, jak vidno. Ujišťuji vás v jednom. Pokud by záleželo na tom zadali na toto množení přispěji, či nikoli, volím, nikdy a za žádných okolností.
  Bohužel, zvolili jsme si sociální stát a pozitivní diskriminaci, tak platíme a platíme za radostného pravdoláskařského říhání.

  Pokud jste nepochopil, prosím o doplnění, rád vám budu nápomocen v orientaci.

  „který neumí správně přečíst ani název článku.“

  Vaše tvrzení je hloupé. Dost dobře si nedovedu představit, že jste schopen posoudit takhle na dálku co jsem správně přečetl a co ne.
  Pokud napíšete že jsem nesprávně opsal nadpis článku (spíše rozhovoru), budete mít pravdu. Ona je to jen zkratka, kterou jsem si dovolil, jelikož předpokládám alespoň základní úroveň IQ. Vaše IQ je nižší než požadované, tudíž toto sdělení nebylo určeno vám.

  I tak vám rád způsobem pro méně inteligentní vše objasním.

  • Tomáš napsal:

   „Jsem samozvaný mluvčí“

   To jsem předpokládal, že samozvaný.

   „jsem nesprávně opsal nadpis článku“

   Název článku, Vámi „opsaný“, má do nesprávného opisu(pouze) hodně daleko. Na Váš nesprávný „opis“ pasuje spíše ‚jeden o voze, druhý o koze‘.

   „zvolili jsme si sociální stát a pozitivní diskriminaci, tak platíme a platíme“

   Lidé volili různě, výsledkem je kompromis. Pokud někdo ztratí práci, tak hledáním nové práce je, mimo jiné, pověřena státní instituce zvaná úřad práce(ÚP). Pokud je ÚP neúspěšný, tak, po 1/2 roce výplaty podpory v nezaměstnanosti, hledá mezi rodinnými příslušníky(i bývalými – vzájemná vyživovací povinnost mezi manželi platí i po rozvodu, a to doživotně) ne zcela chudé členy rodiny, na které by ÚP(dříve sociálka) mohl odkázat vyživovací povinnost. ÚP poradí nezaměstnanému, aby požádal/a o vyživovací povinnost např. bývalého manžela/manželku. Teprve v případě, že předchozí je neúspěšné(i exekuce), tak stát vyplatí almužnu, která stačí max. k velmi nuznému přežití(životní a existenční minimum).

   Co se týká placení, tak platíme předražený a zfušovaný tunel Blanka, dálnice a další stavby …. kartu Opencard, která stála miliardu ….. el. kartu zdr. dokumentace IZIP …. předražené letadla CASA, které exportují koně Převalského, a importují mongolský vzduch.

 4. ra.ri.ta napsal:

  Drahý Tomáši,

  je to s vámi horší než zlé.
  Většina lidí včetně mne, abych byl spravedlivý, když je úzkých začne relativizovat a odbočovat od tématu.

  Jelikož se mi zdá, že přestávám rozumět (značná relativizace a odbočování), vznáším dotaz:
  Kdo to rozmnožování cigánů tedy platí?

  • Tomáš napsal:

   Kdo platí rozmnožování Vaše a Vašich rodičů? Výsledkem a důsledkem rozmnožování Vašich rodičů jste Vy.

   • ra.ri.ta napsal:

    Drahý Tomáši,

    váš postup je jak z učebnice. Relativizaci a odbočování máme úspěšně za sebou. No a když přece jen přijde nutnost krajně jednoduché, přitom jednoznačné odpovědi, nezbývá než hloupější a naprosto mimoběžná relativizace a odbočení.

    Klást vám opět otázku:

    Kdo to rozmnožování cigánů tedy platí?

    je zbytečné, neb konzistentní odpovědi nedostanu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Všechny příspěvky
Archiv