V rukách gentlemana

Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem
pobočka Liberec
k rukám státního zástupce
Mgr. Radima Kadlčeka
Pelhřimovská 541/14
460 79 L i b e r e c
eml. též na: podatelna@ksz.lbc.justice.cz

Antibes, dne 16. července 2012

věc: ke sp. zn. KSZ 4 KZV 34/2011-578
(ke sp. zn. KS Ústí m. Labem – pobočka Liberec 52 Tm 3/2012)

vyjádření k vazebnímu jednání ze dne 11. 7. 2012

 

Pane státní zástupče,

dne 11. 7. 2012 proběhlo vazební zasedání ve věci obviněných Antonína Sinu, ml. Jakuba Husáka, ml. Denise Husáka a Vojtěcha Husáka.

Tomuto jednání jsem nebyla přítomna, protože čerpám svou dovolenou, avšak o průběhu jednání jsem byla zcela zevrubně informována svými spolupracujícími advokátkami, Mgr. Petrou Kožnerovou a JUDr. Michalou Mašínovou, kterým jsem udělila substituční plnou moc.

Sděluji Vám tímto, že se mne hrubě dotklo Vaše jednání ke členkám mojí advokátní kanceláře, a to jmenovitě znevažování jejich praxe, kdy jste je nazval „koncipientkami“, ačkoliv sám rozhodně dobře víte (anebo ne??), že u Krajského soudu v první instanci nemohou koncipienti zastupovat.

Za zcela zásadní prohřešek proti dobrým mravům pak považuji Vaše oslovování mých kolegyň slovem „slečno“.

Chápu, že situace v tomto smyslu je poněkud komplikovanější, neboť pravidlo pro oslovování slovem „slečno“ bylo z pozdějších vydání „Společenského katechismu“ Gutha Jarkovského pro zřejmou intelektovou nedostatečnost dnešních parvenu vypuštěno, takže toto pravidlo je dohledatelné pouze obtížně. Dovoluji si tento zjevný nedostatek moderní doby eliminovat a poučit Vás, že již od roku 1914, kdy byl „Katechismus“ vydán poprvé, platí, že titulem „paní“ se oslovuje každá žena, bez ohledu na svůj stav, která je buď sama ekonomicky činná, nebo studuje vysokou školu. Pouze jiným osobám ženského pohlaví, které dosáhly dospělosti, tedy v realitě našich dnešních dnů nevdaným středoškolačkám, náleží titul slečna. Jinak samozřejmě pokud osoba jakéhokoliv pohlaví dosáhla akademické hodnosti, je na místě VŽDY oslovování touto akademickou hodností, tedy „paní magistro“, „paní doktorko“. (V mém případě si můžete vybrat, zda mne budete oslovovat mým doktorským titulem před jménem nebo za jménem).

Jakmile se vrátím z dovolené, tak Vám příslušné pasáže knihy, která samozřejmě je již od doby svého prvního vydání součástí naší rodinné knihovny, nascannuji a pošlu, byste se podobných faux pas pro příště vyvaroval.

Do té doby, než tak učiním, Vás zdvořile žádám, abyste se nadále zdržel vůči mým kolegyním jakýchkoliv narážek a dehonestací, které vnímám jako sexistické a agistické, v každém případě tedy jako nepřípustné, neboť ve svém důsledku porušují procesní zásadu rovnosti stran.

Žádám Vás zdvořile, abyste se přestal chovat jako YWM (Young White Man ) a dodržoval pravidla, nastíněná výše.

děkuji,

JUDr. Klára A. Samková, Ph.D.

na vědomí: Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka Liberec,
k rukám JUDr. Evy Drahotové
podatelna@ksoud.lbc.justice.

 

P.S. pokud by opět selhalo Vaše všeobecné vzdělání, výraz White Young Man není pejorativní, avšak odkazuje k významné americké básni básnířky Lorny Dee Cervantes: „Young White Man Poem“, která ostatně svým obsahem může být s ohledem na projednávanou věc rovněž inspirující.

Viz:

http://aspotlightoflornadeecervantes.blogspot.fr/p/poem-for-young-white-man-who-asked-me.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Lorna_Dee_Cervantes

 

 

Posted in Nezařazené

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Všechny příspěvky
Archiv