Velké dobrodružství s veřejnoprávním Českým rozhlasem aneb JAK SE TOČÍ VIZITKY

Být lídrem kandidátky znamená, že na sebe berete spoustu povinností. Musíte neustále někam chodit, být neustále na telefonu a na mailu novinářům, každou chvíli se někam chodíte se fotit, na něco odpovídat, no prostě to je šrumec.Novináři i postižení lídři jsou s tímto stavem srozuměni, občas si navzájem postesknou „už aby bylo po…“ a přislíbí si společné užití alkoholických nápojů až „po“ bude, a to bez ohledu na výsledek.

Občas se ale dostaví zádrhele, a to i ze zcela nečekaných stran. Na příklad z Českého rozhlasu.

12. dubna jsem dostala úplně standardní e-mail, že se točí pro Český rozhlas „vizitky“, totiž profily lídrů a nechť se dostavím. V příloze poslali otázky a pravidla pro natáčení“. Pak se ovšem stalo, co pravděpodobně nikdo neočekával. Pravidla jsem si přečetla a zjistila jsem, že se jedná o profesní, faktickou i politickou blbost. A dovolila jsem si se ozvat. Co následovalo, předčilo moje očekávání. A myslím, že očekávání Českého rozhlasu taky. Protože nikoho nemohlo napadnout, že se jejich nevolnickým podmínkám dovolí někdo vzepřít.

I rozvinula se komunikace, kterou níže předkládám. Jak to dopadne, uvidíme… Že by na Radě pro rozhlasové vysílání? Posečkejte, uvidíme…  

——————————————–

od: klára Samková  – komu: Český rozhlas, pracovnice XY

Vážená paní XY,

děkuji Vám za zaslání podkladů, nicméně Vám sděluji, že za celou dobu, kdy jsem spolupracovala a spoluracuji s rozhlasem (cca 25 let) jsem se s podobnou nehorázností doopravdy nesetkala. Speciálně mám na mysli tu část „instrukcí“, kde je uvedeno, že

“ Kandidát při odpovědích nesmí využívat připravený text nebo poznámky – musí mluvit z hlavy, bez papíru či elektronického zařízení (notebook, mobil, tablet atp.). Kandidát může mít u sebe stopky a sledovat, kolik času na odpověď mu ještě zbývá.“

Považuji se za značně zkušeného mluvčího, ale jít do těchto témat bez jakýchkoliv poznámek – byť i jen bodů na papíře nemohu kvalifikovat jinak než jako snahu Českého rozhlasu „jak vytvořit z kohokoliv idiota během pěti minut“. Chápu, že Český rozhlas si nepřeje, aby nějaký kandidát přišel a monotónním hlasem mu tam přečetl kus papíru, ale nemoci se připravit a mít sebou poznámky, považuji za neoprávněnou šikanu. Navíc nikdo z posluchačů nebude s těmito podmínkami seznámen, takže případné kvality/nekvality projevu budou posluchačům zcela nesrozumitelné.

Stejně tak chápu, že nechcete ztrácet čas ve střižně. Avšak požadavek na mluvčí, aby měli s sebou stopky a „hlídali si čas“ naprosto znemožňuje soustředit se na text. Pokud vím, tak takřka v každém studiu je vizuální odpočítávací zařízení, které velmi snadno může každému řečníkovi pomoci hlídat čas, aniž by se musel soustředit na svoje stopky. (Paradoxní je: mobil s sebou nesmí mít, můžete mi říci tedy, kde má vzít stopky? Půjčit si ty historické po pradědečkovi, aby mu to tam pěkně odtikaly? Good luck!)

Podmínky, které zde předestíráte, jsou zcela šikanózního charakteru a jsou v přímém rozporu s posláním veřejnoprávního média, totiž poskytnout objektivní a řádné informace v ucelené a nezkreslující formě.

Takže, paní redaktorko, máme dvě možnosti:

1) Na natočení „vizitky“ se řádně připravím a budu mít s sebou svoje bodové poznámky, kterých se budu moci při natáčení držet. Což umožníte i všem ostatním kandidátům.

2) Ode mne půjde stížnost na radu pro rozhlasové vysílání a budu veřejnost plně informovat o praktikách našeho veřejnoprávního média.

Je to jen na vás, co si vyberete.

Klára Samková

—————————————–

 Můj manžel Pavel Skramlík, vystudovaný žurnalista, se zapojil do e-mailové korespondence a přidal se tímto textem:

„Člověk se opravdu těžko rozhoduje, zda se má rozplakat či rozesmát, neboť se člověk před natáčením „vizitky“ musí  nejspíš naučit nazpaměť nejprve otázky, poté odpovědi, pak je bez poznámek deklamovat se stopkami v ruce a pak čekat jestli jeho text „projde“ schválením nějakého ředitele.

Být ředitelem Českého rozhlasu, tak toho, kdo navrhl tato pravidla, okamžitě vyhodím. Jsem novinářem 40 let, ale tohle jsem ještě neviděl.

Je to zralé na zavedení předmětu „veřejnoprávní šikana v rozhlase“ na Fakultě žurnalistiky. Navíc z toho nevyplývá, zda tyto otázky budou verbálně položeny zvlášť, či zda kandidát to má odvyprávět v „jednom bloku“ za tři a půl minuty – i kdyby otázky byly vyřčeny pro orientaci posluchače předem. Dramaturgie je nejasná, a když se ji kandidát dozví těsně před vysíláním, tak jedině znervózní a udělá ze sebe třeba také šaška. Tři a půl minuty představuje 30 až 35 řádek normovaného rukopisu, když se mluví svižně – to je v rádiu ve skutečnosti strašně moc času a poslouchat někoho celkem 4 až 5 minut (včetně znělek či džinglů), jak to ze sebe sype, je naprostá hrůza.

Navíc vysílání v regionálních studiích – byť všech – je nesmysl, protože Česká republika je v případě voleb do EP jedním volebním okrskem, čili by to mělo běžet jen na „hlavním“ Radiožurnálu, který je v poslechovosti až na 4. místě. Čili celý „projekt vizitek“ v této podobě je jen odfláknutá povinnost „veřejno-právní služby“.

Dnešní digitální stříhání audio v různých zařízeních a hlavně v počítačích, je i pro méně zkušeného střihače i reportéra skoro zábava. Skoro se mi chce navrhnout, ať ČRo pošle dramaturgický boďák a džingly a já ti to, Kláro, nastříhám v audacity či něčem podobném sám.

Mně to celé připadá jako hloupý žert.“

————————————

Následovala odpověď ředitele centra zpravodajství Českého rozhlasu, Mgr. Tomáše Pancíře:

Vážená paní Samková, vážení ostatní adresáti mailu paní doktorky,

chápu, že předvolební doba vždy přináší emoce, ale mrzí mě, že Vás k emotivní reakci vyprovokoval právě jeden z předvolebních pořadů Českého rozhlasu. A domnívám se, že jde o zbytečné nedorozumění. Předvolební vizitky jsou jen jedním z předvolebních pořadů Českého rozhlasu. Zástupci všech kandidujících subjektů dostanou prostor i v dalších 4 formátech, a to v rozhovoru „jeden na
jednoho“, v debatách o 5 účastnících (oboje na Plusu) respektive v debatách o 3 a v debatách o cca 10 účastnících (na Radiožurnálu). Tam samozřejmě žádné omezení v tom, jaké si kdo z politiků přinese podklady, nebude – na druhé straně tam ale nebudou dopředu známé otázky. Formát předvolebních vizitek není ve vysílání Českého rozhlasu  žádnou novinkou – ve stejné podobě, jako nyní, jsme ho použili u posledních voleb do Poslanecké sněmovny i do zastupitelstev krajů. V obou případech s obdobnými pravidly.
Celkem jsme za poslední rok a  půl natočili několik set těchto vizitek, a to bez jakýchkoliv problémů a podobných reakcí.
Smyslem pravidel, která jsme pro natáčení a vysílání vizitek  připravili, není omezovat jednotlivé politiky nebo je v něčem „koupat“. Jediným smyslem pravidel je zajistit rovné podmínky  (podle našeho hesla Nikomu nepomáhat, nikomu neškodit) a vyvarovat se jakýmkoliv diskusím, jestli někdo nebyl zvýhodněn nebo naopak  poškozen. A také zajistit, aby se vizitky nestaly fórem pro předčítání připravených elaborátů, které nebudou ve skutečnosti odpovědí kandidujícího politika, ale stranického PR experta. Srovnání podmínek pro všechny a omezení možnosti, že se někdo z  kandidujících bude cítit poškozen, je i cílem ustanovení o nezasahování do odpovědí střihem nebo neumožnění natáčení  více verzí.
Pokud jde o hlídání si času, tam není povinnost přinést si  hodinky nebo stopky, ale je to jen možnost. Samozřejmě ve studiích obvykle hodiny máme – ale dáváme možnost kandidátovi, aby si čas  měřil sám. Otázky se samozřejmě nikdo nazpaměť učit nemusí – při natáčení otázku vždy kandidátovi řekneme. Stejně tak ve vysílání vše vysíláme jako rozhovor – úvod, otázka, odpověď, další otázka, další odpověď atd.
A ohradit se musím proti tomu, že bychom posluchače o pravidlech neinformovali – pravidla jsou k dispozici na webu Českého rozhlasu, stejně jako tomu bylo i při minulých volbách. A odkaz bude umístěn i přímo na zpravodajském webu, kam všechny vizitky umístíme.

Vážená paní doktorko, přiznám se, že mě překvapuje, že zrovna člověk mající tak bohaté zkušenosti s projevy na veřejnosti a v médiích má s těmito pravidly takový problém. Opravdu věřím, že  jde jen o nedorozumění, a že se i tohoto pořadu (stejně jako dalších předvolebních pořadů Českého rozhlasu) zúčastníte. Zajisté ale chápete, že pravidla ve chvíli, kdy je vše v běhu,  nejde ani při nejlepší vůli měnit. A jsem přesvědčen, že  politik, který je lídrem kandidátky pro volby do Evropského parlamentu, námi zvolené otázky musí být schopen zodpovědět i bez  využití poznámek.

Doufám, že jsem odpověděl v tomto mailu nejen na Vaše námitky, ale i na mail pana kolegy Skramlíka.
Pokud samozřejmě budete mít jakékoliv další dotazy k vizitkám  nebo obecně
předvolebnímu vysílání Českého rozhlasu, samozřejmě se ozvěte. Díky za pochopení!
S pozdravem

Mgr. Tomáš Pancíř, ředitel Centra zpravodajství, Český rozhlas

——————————————————————————

následovala moje odpověď, mající dvě části. První byl souvislý text, dále pak komentáře k zaslané odpovědi Mgr. Pancíře. No a v mezidobí takový pěkný telefonátek s panem ředitelem ČRo, panem Petrem Duhanem. Prý si ještě zavoláme…

Pane řediteli a všichni ostatní,

ve 4. století našeho letopočtu  císař Dioklecián prohlásil, že zabývat se anonymy je pod úrovní doby.
Stejně tak mi přijde v 21. století naprosto pod úroveň doby se zabývat nyní
diskutovaným problémem.

Pročež jej shrnu a charakterizuji takto:

1) Český rozhlas coby veřejnoprávní instituce zachází s kandidáty politických stran jako s nesvéprávnými idioty.

2) Zároveň ČRo drží kandidáty coby rukojmí, protože když nepřistoupí na podmínky, svévolně stanovené Českým rozhlasem, je místo toho vysíláno, že (viz původní podmínky) „kandidáti odmítli vizitky uveřejnit. Veřejnost přitom nemá šanci se dozvědět, co kandidáty k takovémuto jednání vedlo, případně – pokud nezainvestigují na webových stránkách ČRo, což nelze předpokládat, nemají šanci zjistit řetězec příčin a následků.

3) Samotné „podmínky“ vizitky a její natáčení jsou na takové „dramaturgické“ úrovni, že by je lépe připravila moje 15ti letá dcera. Kdo to dělal, je zralý na okamžitý vyhazov. Takto stanovené podmínky nereflektují ani technické možnosti ani nenaplňují činnost veřejnoprávního média. Péče ČRo o „stejné podmínky“ je naprosto směšná, protože doma na laptopu si sestříhám sama vizitku lépe než bude výsledný produkt Českého rozhlasu –  což je a bude naopak výlev čirého amaterismu na úrovni tak 30. let 20. stol.

4) opovědět lze úplně na všechno, že pane Pancíři, hlavně, že  se na nic neodpoví – VIZ MOJE POZNÁMKY V TEXTU (které dále pokračují komentářem v textu pana Mgr. Pancíře…)
————————-
Vážená paní Samková, vážení ostatní adresáti mailu paní doktorky,

chápu, že předvolební doba vždy přináší emoce, ale mrzí mě, že Vás k emotivní reakci vyprovokoval právě jeden z předvolebních pořadů Českého rozhlasu. A domnívám se, že jde o zbytečné nedorozumění.

Komentář K.S.: NEJDE O NEDOROZUMĚNÍ, PROSTĚ ŽE ODMÍTÁM NECHAT ZE SEBĚ DĚLAT IDIOTA POD VAŠÍ REŽIÍ V
CELOREPUBLIKOVÉM PŘENOSU. MOJE REAKCE NENÍ EMOTIVNÍ, JE NAOPAK PROFESIONÁLNÍ, NA ROZDÍL OD „DRAMATURGICKÉHO“ POČINU VAŠÍ REDAKCE – JE TO BÍDA A UTRPENÍ, V TOM TO JE!

Předvolební vizitky jsou jen jedním z předvolebních pořadů Českého rozhlasu. Zástupci všech kandidujících subjektů dostanou prostor i v dalších 4 formátech, a to v rozhovoru „jeden na jednoho“, v debatách o 5 účastnících (oboje na Plusu) respektive v debatách o 3 a v debatách o cca 10 účastnících (na Radiožurnálu). Tam samozřejmě žádné omezení v tom, jaké si kdo z politiků přinese podklady, nebude – na druhé straně tam ale nebudou dopředu známé otázky.

Komentář K.S.:  A TO MÁ S NAŠÍ OTÁZKOU SPOLEČNÉHO CO?? AHA, NIC, ALE PROČ TO NENAPSAT A NEZAPLNIT KUS VIRTUÁLNÍHO PROSTORU, ŽE…

Formát předvolebních vizitek není ve vysílání Českého rozhlasu  žádnou novinkou – ve stejné podobě, jako nyní, jsme ho použili u posledních voleb do Poslanecké sněmovny i do zastupitelstev krajů. V obou případech s obdobnými pravidly.

Komentář K.S.: PRÁVNÍ SUBJEKTIVITU MÁ KAŽDÝ JEDINEC. TO, ŽE SE SEBOU NECHALI VORAT MOJI PŘEDCHŮDCI NEZNAMENÁ, ŽE JE BUDU NÁSLEDOVAT VAŠE HANBA, ŽE TYTO DRAMATURGICKÉ PASKVILY JSTE SCHOPNI PRODUKOVAT DLOUHODOBĚ.
Celkem jsme za poslední rok a  půl natočili několik set těchto vizitek, a to bez jakýchkoliv problémů a podobných reakcí.

Komentář K.S.:  JOJO, STRACH NEZNÁ MEZÍ.. A TAKY LHOSTEJNOST A NEZNALOST. JÁ ALE NEZODPOVÍDÁM ZA OSTATNÍ, ALE ZA SEBE. A ROZHODNĚ ROZUMÍM ROZHLASOVÉ PRÁCI ALESPOŇ NATOLIK, ABYCH DOVEDLA POSOUDIT, ŽE TO, CO TADY PROVÁDÍTE, JE OSTUDA ROZHLASOVÉHO VYSÍLÁNÍ.

Smyslem pravidel, která jsme pro natáčení a vysílání vizitek  připravili, není omezovat jednotlivé politiky nebo je v něčem „koupat“. Jediným smyslem pravidel je zajistit rovné podmínky  (podle našeho hesla Nikomu nepomáhat, nikomu neškodit) a vyvarovat se jakýmkoliv diskusím, jestli někdo nebyl zvýhodněn nebo naopak  poškozen.

Komentář K.S.: VAŠE INTRPRETACE ROVNOSTI MNE COBY PRÁVNIČKU S DVACETILETOU PRAXÍ V OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV
SKUTEČNĚ DOJÍMAJÍ…. NEBUDU ALE NAD VÁMI UPLATŇOVAT SVOU PŘEVAHU DVOU DOKTORÁTŮ V DANÉ OBLASTI A JEN UVEDU: ANO, NEDISKRIMINUJETE – „JEN“ DĚLÁTE ŠPATNĚ SVOU PRÁCI A IDIOTY ZE VŠECH KANDIDÁTŮ ZCELA ROVNOMĚRNĚ…

A také zajistit, aby se vizitky nestaly fórem pro předčítání připravených elaborátů, které nebudou ve skutečnosti odpovědí kandidujícího politika, ale stranického PR experta.

Komentář K.S.: TO NAPROSTO CHÁPU A SOUHLASÍM S TÍM, COŽ JSEM UVEDLA JIŽ MINULE.  TI NEJAKTIVNĚJŠÍ „LEADEŘI“ SE TO ALE STEJĚ NAUČÍ OD EXPERTŮ NAZPAMĚŤ… DO VYBRANÝCH SUBJEKTŮ JSOU TAKOVÉTO ROJEVY JIŽ PUMPOVÁNY PRAVDĚPODOBNĚ  I  KLYSTÝREM, COŽ JSEM JIŽ V DISKUSÍCH SE SPOLUKANDIDÁTY OPAKOVANĚ ZJISTILA….. TAKŽE PROKLAMOVANÉMU NEGATIVNÍMU CÍLI OPĚT NEZABRÁNÍTE.

Srovnání podmínek pro všechny a omezení možnosti, že se někdo z  kandidujících bude cítit poškozen, je i cílem ustanovení o nezasahování do odpovědí střihem nebo neumožnění natáčení  více verzí.

Komentář K.S.: COŽ JE BLBOST, ŽE…. VŠE LZE OŠETŘIT NÁSLEDUJÍCÍ AUTORIZACÍ,  PŘÍPADNĚ DOMLUVOU, KTERÁ VERZE SE POUŽIJE. NICMÉNĚ TO JE PRÁCE NAVÍC, TAK PROČ JI DĚLAT, ŽE… KROMĚ TOHO: ŘÍKÁTE, ŽE NEBUDETE ZASAHOVAT STŘIHEM DO ODPOVĚDÍ. NICMÉNĚ BUDETE ZASAHOVAT STŘIHEM DO ZÁZNAMU, PROTOŽE BUDETE VYSTŘÍHÁVAT OTÁZKY, KTERÉ BUDETE KANDIDÁTOVI „PŘIPOMÍNAT“, COŽ JSTE OVŠEM V PŮVODNÍCH INSTRUKCÍCH NESDĚLILI. NICMÉNĚ STŘIHEM ZASAHOVÁNO BUDE, TAKŽE KOUZLO SE NEKONÁ…

Pokud jde o hlídání si času, tam není povinnost přinést si  hodinky nebo stopky, ale je to jen možnost. Samozřejmě ve studiích obvykle hodiny máme – ale dáváme možnost kandidátovi, aby si  čas  měřil sám.

Komentář K.S.: MŮŽETEMI ŘÍCI, NA CO VLASTNĚ JSTE? JÁ VÁM TO ŘEKNU – NAPROSTO NA NIC! JSEM ZVĚDAVÁ NA USTŘIHNUTÉ VĚTY VPŮLI ETC…. POD ZÁMINKOU „ROVNOSTI K ÚPLNÉMU ZESMĚŠNĚNÍ“ NEODPOVÍDÁTE ZA NIC. a KDYŽ NCO BUDE VYPADAT NEPROFESIONÁLNĚ, TAK  TO PROSTĚ PUSTÍTE –
NÁÁÁÁHODOU ZROVNA U NĚKTERÉHO SUBJEKTU…. PROSÍM, NEPOKOUŠEJTE SE MNE DOSTAT NA TAKOVÝCH NUDNĚ FÁDNÍCH KLIČKÁCH.

Otázky se samozřejmě nikdo nazpaměť učit nemusí – při natáčení otázku vždy kandidátovi řekneme.

Komentář K.S.: COŽ JSTE V INSTRUKCÍCH NEUVEDLI. A NÁSLEDNĚ VYSTŘIHNETE…

Stejně tak ve vysílání vše vysíláme jako rozhovor – úvod, otázka, odpověď, další otázka, další odpověď atd.

Komentář K.S.: – TOTO OPĚT NEBYLO V DRAMATURGICKÉM PLÁNU UVEDENO, Z INSTRUKCÍ TO NEVYSVÍTALO, BA NAOPAK. TAKŽE OPĚT: VAŠE ŠPATNÁ PRÁCE A DEZINFORMACE. KROMĚ TOHO, SLYŠEL JSTE NĚKDY O TOM, ŽE EXISTUJÍ RŮZNÉ DRUHY PAMĚTI? NA PŘÍKLAD SLUCHOVÁ A ZRAKOVÁ? BOHUŽEL, EVIDENTNĚ NESLYŠEL, COŽ JE ŠKODA, PROTOŽE PŘI VAŠEM POSTAVENÍ BYSTE MĚL ELEMENTÁRNÍ ZÁKLADY PSYCHOLOGIE OVLÁDAT. TEDY VÁS POUČÍM: JSOU LIDÉ, KTEŘÍ SI FIXUJÍ INFORMACI POHLEDEM (COŽ JSEM NAPŘÍKLAD JÁ: ŘEKNU VÁM NAPROSTO PŘESNĚ, ŽE VE DVOU TŘETINÁCH SPISU NA LEVÉ STRÁNCE, ASI PĚT  CENTIMETRŮ SHORA, VDRUHÉM ODSTAVCI JE ZELENĚ PODTRŽENÁ VĚTA, KTERÁ OBSAHUJE DANOU INFORMACI) A TI, KTEŘÍ MAJÍ PAMĚŤ SLUCHOVOU – OŽ BYL NAPŘÍKLAD MOZART, KTERÝ SLYŠEL SKLADBU JEDENKRÁT PŘEHRÁT A BYL SCHOPEN JI ZNOVU ZAHRÁT. TAKŽE KDYŽ POSTAVÍTE DRAMATURGICKY POŘAD NA SLUCHOVÉ PAMĚTI, TAK LIDÉ S VIZUÁLNÍ PAMĚTÍ BUDOU CO? BUDOU CO? BUDOU CO  VOJÍN KEFALÍN… ANO, BUDOU DISKRIMINOVÁNI.

A ohradit se musím proti tomu, že bychom posluchače o pravidlech neinformovali – pravidla jsou k dispozici na webu Českého rozhlasu, stejně jako tomu bylo i při minulých volbách.

Komentář K.S.:  OPĚT: NA CE TEDY JE ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ, KDYŽ K NĚMU MUSÍTE DOHLEDÁVAT INFO NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH?? NA NIC…

A odkaz bude umístěn i přímo na zpravodajském webu, kam všechny vizitky umístíme.

Komentář K.S.: COŽ JE ŘEŠENÍ PRO ČTENÁŘE WEBU, NIKOLIV PRO POSLUCHAČE.

Vážená paní doktorko, přiznám se, že mě překvapuje, že  zrovna člověk mající tak bohaté zkušenosti s projevy na veřejnosti a v médiích má s těmito pravidly takový problém.

Komentář K.S.:  PRÁVĚ PROTO, ŽE VÍM, CO TO JE PROJEV NA VEŘEJNOSTI, VÍM, ŽE JE NUTNO SE NA NĚJ PŘIPRAVIT. JSEM ZVYKLÁ MLUVIT ZPATRA, PO DVACETI LETECH VÝKONU KAŽDODENNÍ ADVOKACIE NEMÁM PROBLÉM, ALE ANI  JEDEN SOUD MI DOSUD NEZAKÁZAL, ABYCH SE NA ODPOVĚDI NEMOHLA PŘIPRAVIT A NEMOHLA MÍT S SEBOU POZNÁMKY. I NĚKOLIKANÁSOBNÝ VRAH MÁ PRÁVO KE SVÉ VÝPOVĚDI MÍT S SEBOU  POZNÁMK, KDYŽ SOUD JEJ MŮŽE VYZVAT, ŽE CHCE DO JEHO POZNÁMEK NAHLÉDNOUT. TO JE TOTIŽ TO, CO SI VY NEUVĚDOMUJETE: ŽE TOTIŽ LIDI PONIŽUJETE A ZACHÁZÍTE S NIMI H.Ů.Ř.E. NEŽ S VRAHY….

Opravdu věřím, že  jde jen o nedorozumění.

Komentář K.S.:  NE, NEJDE O  NEDOROZUMĚNÍ. PROBLÉM JE V TOM, ŽE VAŠIM DRAMATURGŮM NAPROSTO SCHÁZÍ ANALYTICKÉ MYŠLENÍ, DÁVÁTE POLOVIČATÉ INFORMACE A ANI SI TO PRAVDĚPODOBNĚ NEUVĚDOMUJETE, ALE LIDMI MANIPULUJETE! BOHUŽEL NE KAŽDÝ JE ZVYKLÝ NA ANALÝZU TEXTŮ A HERMENEUTICKÉ ROZBORY NEJSOU JEHO HOBBY. MÝM HOBBY BOHUŽEL JSOU A TO JSOU TY KONCE. STAČÍ, KDYŽ SE PONĚKUD ZLEPŠÍTE VE  FORMÁLNÍ LOGICE A SKLADBĚ TEXTŮ TAK, ABY SKUTEČNĚ VYJADŘOVALY TO, CO CHCETE. PRACUJETE POUZE PŘIBLIŽNĚ A TYPICKY ČESKY SPOLÉHÁTE NA TO, ŽE ONO SE TO NAKONEC NĚJAK ZBASTLÍ. PŘESNÁ DRAMATURGICKÁ PRÁCE A PŘESNÉ VYJADŘOVÁNÍ VÁM JSOU ZCELA CIZÍ. JÁ JSEM POUZE PŘESNĚ ZREPLIKOVALA VÁMI POSKYTNUTÉ INFORMACE – A BYŠEL MI Z TOHO NESMYSL. CHYBA JE NA STRANĚ VYSÍLAČE…. MĚLI BYSTE SI PUSTIT PŘESTÁVKU S KOŤATY.

…a že se i tohoto pořadu (stejně jako dalších předvolebních pořadů Českého rozhlasu) zúčastníte.
Komentář K.S.: ZAJISTÉ SE JICH ZÚČASTNÍM, OVŠEM VY VÝZNAMNĚ ZLEPŠÍTE SVOJI DRAMATURGICKOU PRÁCI A BUDETE PLNIT SVÉ ÚKOLY VEŘEJNOPRÁVNÍHO MÉDIA, COŽ NAPROSTO NEČINÍTE.

Zajisté ale chápete, že pravidla ve chvíli, kdy je vše v běhu,  nejde ani při nejlepší vůli měnit.

Komentář K.S.: NE, TO OPRADU NECHÁPU. NAVRHNU ČESKÝ ROZHLAS NA DARWINOVU CENU, PROTOŽE ZÁSADA, ŽE KDYŽ NĚCO UDĚLÁM BLBĚ, TAK TO „PŘI NEJLEPŠÍ VŮLI“ BLBĚ DODĚLÁM AŽ DO BLBÉHO KONCE, TO JE DOOPRAVDY V ROZPORU SE ZÁSADAMI VLASTNÍHO PŘEŽITÍ.

A jsem přesvědčen, že  politik, který je lídrem kandidátky pro volby do Evropského parlamentu, námi zvolené otázky musí být schopen zodpovědět i bez  využití poznámek.
Komentář K.S.: PODKUŘOVÁNÍ SI NECHEJTE PRO NĚKOHO, KDO VÁM TO ZBAŠTÍ. JÁ CHCI  SERIOZNĚ PRACOVAT A VY MI V TOM BRÁNÍTE, TOŤ VŠE.

Doufám, že jsem odpověděl v tomto mailu nejen na Vaše námitky, ale i na mail pana kolegy Skramlíka.
Komentář K.S.: ODPOVĚDĚL JSTE NA VŠECHNO, NEVYŘEŠIL JSTE NIC. „NA BĚLEHRAD, NA BĚLEHRAD, PANÍ MÜLLEROVÁ!“

Pokud samozřejmě budete mít jakékoliv další dotazy k vizitkám  nebo obecně předvolebnímu vysílání Českého rozhlasu, samozřejmě se ozvěte.

Komentář K.S.: VÍTE, DOTAZY JSOU NA NIC. SLOVA JSOU NA NIC. HODNOTÍ SE Č.I.N.Y. TAKŽE SI DOVOLUJI POŽÁDAT O SDĚLENÍ:
1) KDY SE MOHLU DOSTAVIT K NATOČENÍ VIZITKY
2) JAKÝM ZPŮSOBEM NA ÚROVNI DOBY A VYBAVENÍ ČESKÉHO ROZHLASU BUDE  HLÍDÁN ČAS (ANEBO TA ČASOMĚRNÁ ZAŘÍZENÍ NEPOTŘEBUJETE? FAJN! PŘEDÁM DO SNĚMOVNY NÁVRH NA SNÍŽENÍ ROZPOČTU, ČESKÝ ROZHLAS MÁ EVIDENTNĚ PENĚZ DOST)
3) SDĚLENÍ, ŽE SMÍM MÍT S SEBOU POZNÁMKY (UPOZORŇUJI – POZNÁMKY  NEJSOU SOUVISLÝ TEXT) COBY ZÁCHYTNÉ BODY K ODPOVĚDÍM. TYTO JSEM OCHOTNA VÁM DÁT PŘEDEM K NAHLÉDNUTÍ A NÁSLEDNĚ JE KLIDNĚ PŘEDAT VAŠIM DRAMATURGŮM V NADĚJI, ŽE TO POVEDE KE ZLEPŠENÍ PRÁCE VEŘEJNOPRÁVNÍHO ČESKÉHO ROZHLASU.

Díky za pochopení!
K TOMU BOHUŽEL NEDOŠLO, TAKŽE VSKUTKU NENÍ ZAČ.

S pozdravem

Mgr. Tomáš Pancíř

 

ROVNĚŽ S POZDRAVEM A S UBEZPEČENÍM, ŽE O TOM CO VŠE OBNÁŠÍ KANDIDATURA VE SPOLUPRÁCI S ČESKÝM ROZHLASEM,
RÁDA BUDU INFORMOVAT ČESKOU VEŘEJNOST.

KLÁRA SAMKOVÁ

Posted in Nezařazené
6 komentářů » for Velké dobrodružství s veřejnoprávním Českým rozhlasem aneb JAK SE TOČÍ VIZITKY
 1. petr napsal:

  😀 😀 😀 dík za aspoň částečné nahlédnutí do zákulisí Čro – taky mne občas vytočí…..

 2. civrdoin napsal:

  přeji k.Samkové hluboký propad ve volbách ,aby jednou v životě zažila nejen výhry na které je zvyklá,ale i propadák

  • Tomáš napsal:

   Váš příspěvek je až legračně kuriózní(kromě toho, že je neslušný). Posuzujete někoho o kom téměř nic nevíte, jen jste si o něm udělal, na základě povrchních mediálních informací, skrze které se Vám dotyčný(na konci by mělo být „á“, ale částečně reaguji obecně) nepozdává(mírně řečeno), osobní utkvělou představu. 🙂

 3. Luky napsal:

  Už je to tady. Doufám že Vám to u soudu pořádně spočtou :-)))

  • Lex napsal:

   Koukám, že máte jasno. Tak se dovolím zeptat – „A co jako, že Kláře Samkové u soudu spočtou? Že koupila ty pohledávky? To jako máte na mysli, že spáchala nějaký trestný čin? Jaký, člověče, když máte tak jasno? Nabízela to ta banka za tu cenu nebo ne? Byla tím způsobena nějaká škoda? Je nějaký rozdíl mezi tím, kdyby to za tu cenu koupil František Flinta z Horní Dolní nebo v konečné situaci samotný dlužník?
   Možná bylo jednání Kláry Samkové obecně neetické (nikoliv však z hlediska advokáta, jestliže zastupovala klienta). Chápu, že v předvolebním boji to je důvod, aby na ni konkurence vyrukovala – což udělala a Kláru Samkovou to stálo pár roků „high life“ ve Štrasburku, kam by jako jednička Úsvitu asi nastoupila.
   Co jinak víte o tom případu, než co nakvákali česky píšíci presstituti zahraničních, případně Bakalových nebo Babišových novin?
   Uvědomujete si, že způsobem, jakého se „dopustila“ Klára Samková, byla skoupena nemalá část pohledávek konsolidační agentury i mnohých bank, tj. že je skoupili samotní dlužníci, a to za podstatně menší procento původního dluhu, než to bylo v případě Kláry Samkové?
   Vážený, kdyby měli být souzeni všichni advokáti, kteří zastupovali podnikatele (podnikavce, privatizátory za pět prstů) ve všech privatizacích, tak pomalu nemá kdo poskytovat právní služby (přeháním, samozřejmě, šlo primárně o ty „větší“ advokáty, že, tak nějak).

   • Tomáš napsal:

    Osobně mně jsou takové příspěvky, viz moje reakce na příspěvek „civrdoin“, k smíchu.

    Pokud by bylo zachováno advokátní tajemství, a to podle jedné neověřené mediální zprávy, skrze krádež dokumentů z AK, zachováno nebylo, tak by nebyla žádná „kauza“. Pokud se mediální zpráva potvrdí, tak došlo ke krádeži, poškozenou by byla Klára Samková.

    ČS mohla nesplácení úvěru klientem řešit i jinak než prodejem pohledávky, je otázkou, zda by při jiné volbě získala, v konečném důsledku, více peněz.

    Případ svědčí o tom jak „kvalitní“ je ČS bankovní ústav, půjčila peníze firmě(a lidem, kteří o firmě rozhodují), která/kteří pak nebyla/i schopna/i a/nebo ochotna/i(jak to přesně je/bylo, v konkrétním případě, nevím) úvěr splácet, takže ČS nakonec část pohledávky musí odepsat, úvěr skončí ztrátou. Funkce ‚uvěrář‘ patří v bankovních ústavech mezi nekvalifikovanější a nejprestižnější posty. Dobrý ‚úvěrář‘ musí předem, dle ekonomických ukazatelů firmy a poznání/prověření majitelů/vedení firmy, rozpoznat komu je možné půjčit peníze a komu ne. Samozřejmě žádný, ani sebelepší pracovník banky na pozici ‚uvěrář‘, není, ani nemůže být, tak dobrý(o větších úvěrech rozhoduje[alespoň by mělo] více pracovníků banky), aby se v odhadu kdo bude/nebude splácet nikdy „nesekl“, ale ČS má takových případů podezřele moc.

    V době privatizací, kterou dobře připomínáte, kdy ČS byla polostátní firma, bylo úvěrování ČS tak katastrofální, že ztráty ČS musel, přes Konsolidační banku/agenturu(*) sanovat stát, protože bez oddlužení byla ČS jednak neprodejná, jednak míra zadluženosti ČS byla tak masívní, že stát musel ČS oddlužit ještě z důvodu rizika krachu, což by, v konečném důsledku, mohlo vyvolat krach měny, státní bankrot, který byl u nás, ještě v rámci Rakouského císařství, naposledy v roce 1811.

    * Konsolidační banka/agentura vymohla pouze 8%(po několika letech malá mediální zprávička, takže si ji málokdo všiml, natož aby ji většina lidí, která nemá žádné znalosti o bankovnictví, přikládala nějaký význam), „zbytek“ se stal ztrátou státu(státního rozpočtu), protože Konsolidační banka/agentura byla státní institucí. V době, která dnes, z pohledu fungování bank u nás, bývá označována termínem ‚bankovní socialismus‘, byl založen masívní státní dluh, který neustále masívně stoupá.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Všechny příspěvky
Archiv