Veřejné prohlášení ve věci odstranění tržnice na Pohořelci v Brně dne 26. 11. 2016

( od kolegy JUDr. Richarda Nováka, na jeho žádost)
Jakožto právní zástupce Dr. Alexandry Pliskové coby pozůstalé po zesnulém Josefu Richardu Pliskovi se důrazně ohrazuji proti jednání zaměstnanců Brněnských komunikací, a.s., policie ČR jakož i brněnských městských strážníků a to vše pod dohledem radního pro legislativu a informatiku pana Svatopluka Bartíka (Žít Brno).

V prvé řadě je nutno prohlásit, že pan J. R. Pliska zcela nečekaně zemřel před dvěma měsíci a teprve před pár dny bylo zahájeno dědické řízení. Dr. Plisková je jako jediná dcera J. R. Plisky nyní v situaci, kdy ještě nebyl označen ani okruh dědiců a přesto je na ni vyvíjen velmi tvrdý nátlak jak ze strany médií, tak ze strany Brna-střed a Brněnských komunikací, a.s.
Političtí reprezentanti města Brna, městské části Brna-střed a ani Úřadu městské části Brna střed – říkejme obecně „město Brno“ – Dr. Pliskovou nekontaktovalo k žádnému jednání. Místo toho postupuje nejen v rozporu se zákonem, ale i se soudními rozhodnutími, která ve věci tržnice Pohořelec již dávno nabyla právní moci. Zdůrazňujeme, že několik dalších sporů probíhá, přičemž včerejším zásahem Úřad městské části Brno-střed tato řízení dle našeho
názoru zmařil a bude tedy zřejmě povinen nahradit mj. náklady řízení. Kategoricky prohlašujeme, že nám není známo žádné pravomocné rozhodnutí jakéhokoliv soudu či úřadu, že by tržnice na Pohořelci měla být odstraněna – tato je totiž zkolaudována jako trvalá stavba v soukromém vlastnictví a takto je i zapsána v katastru nemovitostí.
Přesto byla včera za dohledu policie ČR a městských strážníků zbourána, kdy se k celé akci hlásí radní Svatopluk Bartík, který byl akci přítomen a též médiím v této věci poskytl několik rozhovorů. Jako zcela absurdní se jeví, že město, kterému se nelíbí vzhled určité nemovitosti, obejde právo a nemovitost zboří. Jediné, co Dr. Plisková od města obdržela, byla „výzva k odstranění překážky na veřejné komunikaci“. Na tuto v dané lhůtě reagovala šestistránkovým přípisem, v kterém podrobně vysvětluje, že tržnice je nemovitým majetkem – řádně zkolaudovanou
stavbou, o věci probíhá několik soudních sporů a poukázala též na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z roku 2014 (5 As 88/2013 – 60) týkající se jednoho ze sporů o Pohořelec, které jasně říká, že pokud se městu vzhled tržnice nelíbí, má postupovat například skrze určení vzhledu stánků, ale nikoliv cestou sankcí. Zbourání nenapadlo ani Nejvyšší správní soud…
Výzvou na odstranění překážky na komunikaci můžete odstranit např. nepojízdný vrak auta, můžete tímto právním institutem odstranit třeba závoru, kterou si někdo postaví na veřejné cestě, ale nemůžete zbořit platně zkolaudovanou stavbu zapsanou do katastru nemovitostí. Představa je tak šílená, že je to stejné, jako kdybyste měli v užívání zahradu, na té si postavili dům, dvacet let v něm bydleli, pak by Vám přišel dopis, že do 14 dní máte dům zbořit, protože tudy povede dálnice – Vy odpovíte, že toto není možné a za 14 dní se probudíte v domě, který je podložen dynamitem a ještě dnes bude vyhozen do povětří. Bez možnosti odvolání!
Za vrchol absurdity a politicko-úřední zlovůle lze pak považovat vyjádření radního Bartíka do médií, že se jednalo o odstranění překážky na komunikaci, kdy na této bude následně vybudován parčík s vodními prvky. Fontána tedy už na komunikaci vadit nebude? Jedná se o typický příklad zneužití práva.
Vzhled tržnice na Pohořelci se zcela jistě nikomu nelíbil – nelíbil se ani zesnulému J.R. Pliskovi, který plánoval rozsáhlou revitalizaci, na což měl již řadu let připravené i plány a hotové architektonické návrhy, které můžeme ihned předložit. Vše bylo zastaveno poté, co se město rozhodlo, že se o Pohořelec bude soudit. Proto pan Pliska do renovace tržnice neinvestoval – ostatně vyjádřil se tak již v roce 2014 pro Brněnský deník, článek „O konci poslední tržnice v centru Brna rozhodne až soud“ (18.1.2014). Jak již víme, soud nerozhodl – o konci tržnice zcela protiprávně rozhodl Úřad městské části Brno-střed a způsobil tak dědicům J.R. Plisky výraznou škodu.
Budiž řečeno, že pan Pliska městu Brnu za užívání předmětného prostoru hradil částku cca 170-200 tisíc Kč za půl roku a to řadu let. Například za rok 2015 to činilo na účet Brněnských komunikací, a.s. částku 480.112,- Kč, které pan Pliska takto městu uhradil. I o tento příjem město nyní přišlo – můžeme se jen tázat, komu za to občané mohou poděkovat.
Jediným, kdo alespoň teoreticky mohl z pozice soudního komisaře včerejší bourání tržnice zastavit, je notářka pověřená řízením o dědictví zesnulého J.R. Plisky. Lze jen spekulovat, zda snad proto byla likvidace soukromého majetku provedena v sobotu – tedy v den, kdy je notář jako soudní komisař samozřejmě nedostupný.
Žádáme tímto média, aby o věci informovala objektivně, současně však, aby také dbala faktu, že Dr. Pliskové nedávno zemřel otec. Dr. Plisková si v současné době v žádném případě nepřeje zájem médií – ostatně stačí fakt, že pan Bartík na svém Facebookovém profilu opakovaně hovoří o jejím zesnulém otci ve spojitosti s „veksláctvím“ atd.
Pokud se nám něco nelíbí, můžeme postupovat řádnou právní cestou – nelze však zcela protiprávně cizí věc zničit. Neznalost v tomto radního pro legislativu Svatopluka Bartíka neomlouvá. Nyní jsme nuceni zahájit řadu právních kroků, které zatíží nejen Dr. Pliskovou, ale především daňové poplatníky tzn. občany města Brna.

V Brně, dne 27. listopadu 2016
JUDr. Richard Novák
Advokát zapsaný v ČAK pod č. 3600
Právní zástupce Dr. Alexandry Pliskové

Posted in Nezařazené
9 komentářů » for Veřejné prohlášení ve věci odstranění tržnice na Pohořelci v Brně dne 26. 11. 2016
 1. Honza napsal:

  Bartík to pokakal, a to dost. Mimo mísu.

 2. Nepliska napsal:

  Personifikace na Plisku je sladkobolným odtahováním od problému – budovy vlastnila 1.brněnská investiční,a.s. a ta mohla po celou dobu normálně jednat.

  • Nepliska 2 napsal:

   Stejně tak je nepravda, že by dědické řízení mělo nějak zabránit likvidaci tržnice. Ve firmě 1.brněnská investiční,a.s. byla již v době smrti jediného akcionáře Plisky jedinou členkou představenstva jeho dcera. Tudíž nebylo třeba čekat na závěr dědického řízení, které se jistě povleče co nejdéle, jen aby blokovalo všechna další řízení, které se s firmou vedou. Pan JUDr. Novák to jistě dobře ví, ale proč nemást veřejnost, že.

   • TakyBrňák napsal:

    K dědickému řízení: Veškerý majetek 1.brněnské investiční, a.s. byl majetkem pana Plisky. Dohledejte si, že jediným akcionářem byla PLISKA Interactive Services Consulting, a.s., kde je/byl jediným jednatelem a společníkem Josef Richard Pliska. Dnem jeho úmrtí vše spadlo do dědictví. Jakékoliv jednání je v dané situaci nemožné – o nakládání s dědictvím během dědického řízení může jen notář jako soudní komisař.

  • Petr Pavel napsal:

   1. brněnská investiční jednala normálně, Bártík jednal taky normálně – jako normální aktivistický komunista.

   Zkuste nám ale prosím vysvětlit, jestli vám přijde normální odstranit násilím cizí zkolaudovanou stavbu bez pravomocného rozhodnutí.

  • TakyBrňák napsal:

   1.brněnská investiční, a.s. jednat chtěla – ale nemohla, protože na ni město podalo žaloby o určení vlastnictví stavby. Ty soudy doposud neskončily. Takto to mělo vypadat podle představ Plisky už ve 2006 – kavárna s cukrárnou. https://pohorelec.wordpress.com/about/

 3. Džejob napsal:

  Pláč 🙁 … prosím, většina brňanů je za sobotní akci radnímu vděčná, ať se vám to líbí, nebo ne.

  • TakyBrňák napsal:

   Radní, tedy člověk, který by měl být „tím, kdo nás reprezentuje“, kdo je takříkajíc „tím nejlepším z nás“ (od toho pak i slovo primátor – první mezi námi….) zcela pošlapal zákony této země. Ani Pliskovi se stav stánků nelíbil, ale co mohl dělat, když se s ním město už přes 10 let soudí o to, co je jeho?! Zemřel – a „radní“ Bartík populisticky sbírá body. Taky pláč – odstraníme to, co se nám nelíbí. Hned. Protiprávně. A kdo o tom rozhodně? MY – STRANA! Tak jen doufejte, že se radnímu líbíte…

 4. daja napsal:

  Dětství i mládí jsem prožila na Jánské ulici,hned za rohem Pohořelce.Tato ulička byla vždycky průchozí a čistá.Po revoluci se z ní,díky „hadrářům“ stal nechutný,nevkusný a špinavý plácek,který dělal centru Brna jenom ostudu.Ať už je majitelem kdokoliv,měl by v prvé řadě udržovat pořádek a reprezentovat naše město.Dle mého názoru,jako občanka Brna,do centra stánkaři nepatří.Pane Bartíku,ode mne veliký dík !!!!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Všechny příspěvky
Archiv