Vlastimil Vondruška – BREVIÁŘ POZITIVNÍ ANARCHIE

(vydalo vydavatelství: Moravská  Bastei MOBA, s.r.o., 2016)

Jistěže je řada knih, které by si člověk měl přečíst, případně, po kterých mlsně pokukuje a říká si – safra, mít tak čas… A nakonec je přečte a když se zamyslí, co si z nich pamatuje, má dojem, že nic…

Proto si alespoň já na přídeští dělám tužkou poznámky a ano, barbarsky si je podtrhávám. Knížka Vlastimila Vondrušky „Breviář pozitivní anarchie“ rozhodně stojí za přečtení, nicméně pro ty, kdo ten čas nemají, dovolím si podělit se o pár svých zcela nesouvislých poznámek. Myslím, že tato neuspořádaná mozaika vám může být doporučením, proč vzít knížku do ruky.

Na začátku autor vysvětluje název knihy:

Breviář je sbírka krátkých modliteb, které by si věřící měl stále opakovat. Cože si to máme opakovat dle autora? Podle mne toto: „Jsme v průšvihu a nemůžeme nad ním zavírat oči. Je čas akce.“

Anarchie má jednu vůdčí složku – a tou je skepse k autoritám. Ke kterým autoritám? K dnešní Vichystické vládě (autor příměru není V.V., ale můj kolega a kamarád Tomáš Tyl (JUDr., PhD.), sídlící v Bruselu a též ve Strakově akademii. Pozor na ně, na patolízaly…

Pozitivní – každý temný tunel má na konci světlo.  Ano – má. Když si čtu noviny z podzimu 1938 nebo Literární listy z léta 1968, které moji rodiče prozřetelně nevyhodili, leč uschovali, vidím tu strašlivou bídu, zoufalství a beznaděj…. ještě hlubší, než panuje dnes. Takže není potřeba upadnout na ještě nižší úroveň, ale vědět (autorem opět není V.V., ale můj klient A.H.), že historie českého národa, toť jen a pouze  vyjadřování „nesouhlasu se vstupem“. Poprvé jsme „nesouhlasili se vstupem“ za sv. Václava, který se to pokusil ošolíchat  úhradou 120 voly a 500 hřivnami stříbra, a to, kdo by to řekl, Německu. Odpor byl značný, se sv. Václavem si too tom „mírovém soužití s Německem“ nakonec  vyříkal jeho brácha ve Staré Boleslavi a dál už to jelo dalších více než tisíc let: nesouhlasili jsme se vstupem Braniborů. Dále jsme nesouhlasili  s nesvobodným hlásáním Slova Božího a vstupem mocensky podpořené zrovna tehdy vládnoucí ideologie, BTW prohlašované za víru. (Není nad svědectví z úst nepřítele – zde Enea Silvio Piccolominiho,(1405-1464), pozdějšího papeže, který ve své  „Historii české“ coby vrcholný církevní hodnostář tvrdil, že odklon Čechů od církve (rozuměj  – oficiální autority) je přímo jejich národní vlastnost. Pravděpodobně by se shodl s Reinhardem Heydrichem , který o Češích tvrdil, že to jsou smějící se bestie.)

K dalším „nesouhlasům se vstupem“ připomeňme tyto: Rovněž jsme nesouhlasili s dalším vstupem ideologie v podobě habsburské rekatolizace a jak vidno z kauzy „Mariánský sloup na Staromáku“, nesouhlasíme doposud. Dále jsme nesouhlasili se vstupem nacistických vojsk, stejně jako jsme nesouhlasili s poskytnutím bratrské pomoci spřátelených vojsk Varšavské smlouvy. Naposledy jsme, pokud mi je známo, úspěšně nesouhlasili s americkým radarem v Brdech. No a nyní nesouhlasíme se vstupem islámu…. Řekla bych, že soudruzi z Mekky i Medíny udělali někde v odhadu národa českého chybu…

To jsou všechno myšlenky, se kterými Vlastimil Vondruška hluboce souzní a jako erudovaný historik je dokládá přesnými argumenty a historickými prameny. Tedy žádné vymyšlenosti, ale fakta.

Pár poznámčiček, zcela bez ladu a skladu, dle mého soukromého výběru, přepisuji níže. Číslo je vždy číslem stránky:

44) historie chiliastického hnutí v Evropě vyvrcholila Václavem Havlem, pravým nástupcem Valdenských. (Což dává logiku, najednou můžeme chápat, proč nástupci Václava Havla tak milují islám – gnóze jako gnóze, že… dodávám já)

45) od vizionářství Václava Havla k elitářství jeho následovníků

46) v lidských dějinách nenajdeme jediný konflikt, kde by pravda a láska zvítězila

70) současný evropský kapitalismus je striktně monopolistický, centralizovaný a zcela popírající svobodu jedince na úkor ideí o spravedlivém sociálním státu.

77) za socialismu se měli mít dobře dělníci, za kapitalismu zaměstnavatelé a nyní stát, byrokracie a nevládní organizace

109) Komunistická strana řídila společnost oligarchicky ( a těm jejím nástupcům, pane, jak ta oligarchie jde – no jo, to je ta praxe… K.S.)

164) dochází k obcházení zákonů z ideologických důvodů

167) Čím horší je stát, tím víc má zákonů (Tacitus)

170) souzení x hledání spravedlnosti (kdo se dnes stará na soudech o spravedlnost, pche! K.S.)

173) má být více dětí? Každý vládce chtěl mít vždy co nejvíc poddaných (a platí to doposud…K.S.)

259) asi 45% lidí nezemře na léčenou nemoc, ale na vedlejší účinky léků

272) Proč se válčí? Aby se obsadila cizí území…

272) Římani vybudovali Limes Romanum – hranici Římské říše a tu staletí drželi. Hranice padla v momentě, kdy se přes ní začali přesouvat  nikoliv germánští válečníci, ale germánské rodiny, které se začaly na území Římské říše usazovat – no vyžeňte matky s dětmi… (Aneb, všechno tu už bylo – K.S.)

292) Multikulturalismus je proklamace k soužití lidí, kteří se chtějí respektovat, ale není to model soužití lidí, kteří jsou zcela jiní a ani netuší, co od sebe navzájem chtějí, co chtějí získat a co potlačit.

314) Rozdíl mezi křesťanstvím a islámem je ten, že křesťanství chce spasit svět, islám chce svět ovládnout.

315) Evropský ateismus odmítá Boha a Krista, ale obyvatelé Evropy jsou pevně zasazeni do duchovního světa křesťanských hodnot. (A navzdory svému ateismu s tím nemají sebemenší problém… K.S.)

NU A ZBYTEK SI PŘEČTĚTE…

 

Posted in Nezařazené

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Všechny příspěvky
Archiv