Vystoupit z Evropské Unie? NE – z Rady Evropy!

V poslední době se hojně diskutuje o tom, zda  vystoupit či nevystoupit (alespoň teoreticky) z Evropské Unie. Pro mne je odpověď jasná: nevystoupit, protože to není řešení. Je tady ale organizace, ze které bychom vystoupit měli, a to urychleně. Jmenuje se Rada Evropy.

Důvody shrnuji v odpovědi vládnímu zmocněnci pro zastupování ČR u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku takto:

 

21. 11. 2013 14:13  Vít Schorm, vládní zmocněnec pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva napsal:

Vážený pane/vážená paní,

rád bych Vás informoval o tom, že v rámci úvah o reformě systému Evropské úmluvy o lidských právech („Úmluva“) bylo v Radě Evropy rozhodnuto otevřít diskusi všem zájemcům o vyjádření názoru na budoucí podobu systému Úmluvy.
Tento systém jistě není bezchybný, ale je pořád tím nejlepším, co svět v oblasti mezinárodní ochrany lidských práv vymyslel. Nepochybně stojí za to se zamyslet nad jeho fungováním a možnými změnami. Právě nyní přitom vyvstala poměrně jedinečná příležitost se do diskuse o jeho budoucnosti zapojit.

Výzva Rady Evropy k účasti v diskusi je adresována jednotlivcům, kteří nereprezentují členské státy Rady Evropy a jejich orgány, tedy např. akademikům a jiným nezávislým expertům (advokátům, soudcům i osobám ze široké veřejnosti), kteří zformulují své vlastní názory a návrhy na podobu systému Úmluvy nebo názory a návrhy svých institucí, jež nepodléhají pokynům
ze strany státu.

Názory lze prezentovat písemně, v angličtině nebo ve francouzštině (jež jsou jednacími jazyky Rady Evropy), a to vyplněním formuláře dostupného na webových stránkách Rady Evropy

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cddh/reformechr/consultation_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cddh/reformechr/consultation_fr.asp

V dokumentu naleznete další potřebná vysvětlení. Věřím, že rychle zjistíte, že se nejedná o žádnou komplikovanou záležitost. Rozhodně nemají mít příspěvky podobu sofistikovaných elaborátů, ba naopak, vítány jsou stručné a jasné, výstižně formulované návrhy, ať už ohledně toho, co je namístě v systému změnit, nebo naopak toho, co je třeba zachovat. Odpověď je očekávána ve lhůtě do pondělí 27/01/2014 do 12.00 hodin na adrese elektronické pošty
reform.echr@coe.int.

Obracím se na Vás nejenom s tím, abyste zvážil/zvážila, zda se sám/sama chcete do této diskuse zapojit, ale (vzhledem k tomu, že ani nemusíte osobně  spadat do skupiny výše vymezených adresátů této výzvy Rady Evropy) také s prosbou, abyste o této iniciativě případně rychle informoval/informovala další osoby, o nichž se domníváte, že by se mohly či dokonce měly se svými názory na dané téma podělit a vložit se tak do celoevropské debaty o budoucnosti systému Úmluvy.

Pakliže byste považoval/považovala za nutné vyjasnit nějaký aspekt této výzvy či vůbec aktivity, v jejímž rámci je výzva zveřejňována, neváhejte se zeptat, nejlépe elektronickou poštou na adrese kvz@msp.justice.cz.

Děkuji Vám předem za laskavou spolupráci a jsem s pozdravem

JUDr. Vít A. Schorm,vládní zmocněnec pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva (Ministerstvo spravedlnosti)

 

ODPOVĚĎ:

od: Klára Samková:

 

Pane doktore,

zapomněla jsem Vám odpovědět na Váš e-mail a poděkovat Vám za něj, což tímto činím.

Do debaty jsem se nezapojila.

Na základě svých zkušeností s ESLP jsem totiž dospěla k závěru, že ESLP – a, bohužel, podle mého názoru i celá Rada Evropy, se jednoznačně zpronevěřila svým původním ideálům, stala se z něj zkostnatělá instituce, která chrání především své vlastní zájmy. Evropský soud pak již zcela ztratil svůj původní účel – chránit občany jednotlivých zemí před zlovůlí jejich vlastních států a zároveň poskytovat členským státům zpětnou vazbu tak, aby mohly zdokonalit svou vlastní legislativu.

Za této situace neshledávám vůbec žádný důvod, proč by Česká republika měla být i nadále členem Rady Evropy (zvláště poté, co se Evropská Unie stane jejím členem, takže členství bude prakticky duplicitní) a pokud budu moci někdy v tomto směru jakkoliv zasáhnout, udělám vše pro to, aby Česká republika z Rady Evropy z důvodu její nefunkčnosti a nadbytečnosti vystoupila.

s pozdravem

KLára Samková

 

Posted in Nezařazené

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Všechny příspěvky
Archiv